Annonsørinnhold
Om Annonsørinnhold på bygg.no
Administrerende direktør i Cramo Norge, Thomas Astrup.

Administrerende direktør i Cramo Norge, Thomas Astrup.

– Bærekraft handler om gjennomføringskraft

Bygg- og anleggsbransjen er en del av den store klimautfordringen verden står overfor, og derfor må alle gjøre det de kan for å redusere sin del av negative påvirkningen driften har på planeten vår. Cramo har startet reisen mot klimanøytralitet.

Annonsørinnhold

Administrerende direktør i Cramo Norge, Thomas Astrup mener det er den mest naturlige tingen i verden å ta grep for å være en del av løsning, og ikke bare en del av problemet.

– For meg handler dette om å ta ansvar. Vi må alle prøve å gjøre noe som gjør at de som kommer etter oss har noe å se frem til. Hvis vi klarer å etterlate oss en planet som er litt bedre enn da vi kom, så har vi gjort noe riktig, sier Astrup.

Allergisk mot grønnvasking
Når han har satt i gang et bærekraftsarbeid i selskapet handler det om alt annet enn grønnvasking. Bærekraft har et bredere fundament enn miljø for Astrup, og planen om å bli klimanøytrale er bare ett av flere grep selskapet tar for å drive bærekraftig.

– Det er fire deler av vårt arbeid med bærekraft. Det første handler om helse, miljø og sikkerhet. Alle våre ansatte skal ha en god arbeidsplass, og alle skal komme trygt hjem fra jobb. Det er ganske grunnleggende og vårt viktigste mål – men det er viktig å gjenta, og å jobbe med hver dag, sier Astrup.

Det andre er en satsing på mangfold. Mangfold er lønnsomt, og vil sikre de beste leveranser for kundene.

– Vi som bedrift må gjenspeile samfunnet vi opererer i. I dag har vi for eksempel en ledergruppe bestående av 62,5 prosent kvinner. Det tror jeg ikke det er mange andre i vår bransje som kan skryte av. For selskapet som helhet er tallet 15 prosent – så vi har en ganske stor jobb å gjøre her også i fremtiden, sier Astrup.

Gi folk en vei inn i arbeidslivet
Det tredje punktet i bærekraftsarbeidet er å være sosialt ansvarlig.

– Det handler om å jobbe med et tydeligere blikk på hva vi som selskap skal gjøre for å påvirke nærmiljøet. Det handler om sommerjobber, om å gi folk en ny sjanse i arbeidsmarkedet og det handler om å bidra til det frivillige Norge. Her har vi mye igjen å gjøre – men det kommer.

Det fjerde punktet handler om miljø. Det er flere årsaker til at Cramo skal jobbe med miljøtiltak.

- Når vi skal rekruttere, så stiller yngre større krav til at vi har en miljøprofil, og jeg tror selskapers arbeid med miljø faktisk kommer til å bli et være eller ikke være for næringslivet. Nå har vi laget en god plan for å bli klimanøytrale. Det er en realistisk plan, som vi skal gjennomføre, og jeg er overbevist om at et klimanøytralt Cramo vil være mer lønnsomt enn det vi er i dag sier Astrup.

– Utleie bidrar til bærekraft
Han understreker to ting som han mener er viktig å få med seg. Den første er at Cramo allerede er ISO-sertifisert på miljø og det andre er at virksomhetens natur i seg selv handler om en bedre utnyttelse av ressurser.

– Det å drive med utleie er i seg selv miljøriktig. Det er ingen tvil om at det at flere kan bruke den samme maskinen mange ganger er bedre enn om at hvert selskap skulle kjøpe sin egen – og bare kunne bruke den når man trenger det. Så naturen i vår forretningsmodell er bærekraftig, men det er fortsatt mye vi kan gjøre for å bedre vårt miljøregnskap, sier Astrup.

Avfallet skal bli lønnsomt
Klimanøytralitet må jobbes for og vi i Cramo må endre måten vi driver forretningen på. For eksempel skal alle servicebiler bli elektriske. Det betyr, med nåværende teknologi, at man ikke får med seg like mye utstyr som i dag. Avfall er en annen stor utfordring.

– Det er to ting vi ikke vet hvordan vi skal løse per nå. Det ene er avfall fra driften. Det vil alltid være noe avfall – men vi skal redusere, gjenvinne og kanskje ombruke avfallet. Vi skal stille krav til mindre og mer miljøvennlig emballasje fra leverandører. Vi skal få våre ansatte til å sortere mer og bedre. Vi skal sørge for at vi avhender utstyr i rene fraksjoner. Når vi klarer alt dette, så kan vi til og med tjene penger på avfallet. Det er ikke lett, og vi må endre hvordan vi gjør ting – men det er også det dette handler om. Man må bare gjøre det, sier Astrup.

Den andre tingen som uansett vil være krevende er reiser. Norge er et langstrakt land, og det vil alltid være behov for flyreiser. Og det betyr utslipp. Da må vi kompensere for det, og det er greit. Men bevisstheten må på plass, vi må klare å redusere antallet reiser til et nivå som er lavere enn det vi har hatt før, forsetter Astrup.

Klikk for større versjon

Handler om motivasjon
Så hvorfor skal man gjøre alle tiltakene? Hvorfor ikke bare gjøre så mye myndighetene krever, og stoppe der?

For Astrup og Cramo handler det ikke bare om å følge en trend, men om å skape en positiv stemning i hele selskapet.

- Vi skal være varsomme i hvordan vi får til denne endringen. Det skal være en positiv ting for alle våre kollegaer. Men jeg tror anerkjennelsen av miljø er der. Jeg tror at mange av våre kollegaer har barn, og at de ønsker å skape en verden med muligheter for neste generasjon. Folk flest innser at vi ikke kan fortsette som før. Hvis vi gjør det blir planeten et utrivelig sted å være om noen år, sier Astrup.

Han poengterer at det starter og stopper med kunnskap:

– På 70-tallet dumpet man gifttønner rett i sjøen. På 80-tallet gravde noen fabrikker ned det farlige avfallet. Heldigvis tror jeg vi har lært av det, og at det ikke er noe vi vil gjøre igjen. Det aller verste hadde jo vært hvis vi ikke hadde lært noen ting, og ikke gjorde noen ting. Man må bare gjøre noe, sier Astrup

Les mer om hvordan vi jobber med miljø og bærekraft

Annonsørinnhold
Cramo

Cramo AS er en ledende utleieaktør i Europa og Norge. Vår bredde på utleieprodukter dekker maskiner, utstyr og flyttbare lokaler til bygg- og anleggsbransjen, industrien og offentlige sektor. Vi tilbyr våre kunder kapasitet, nærhet og kompetanse, og våre leveranser omfatter korttidsutleie av maskiner/utstyr, totalpakker ved større prosjekter, flerårige fullserviceavtaler og outsourcingsløsninger. Cramo AS er ISO sertifisert innenfor for både Kvalitet og Miljø (9001/14001).

Artikler fra Cramo
Annonsørinnhold på Bygg.no

Byggeindustrien har åpnet opp for et eget område med annonsefinansiert innhold på bygg.no. Denne seksjonen er ikke knyttet opp mot Byggeindustriens journalister eller redaksjon, men er en distribusjonskanal for betalt innholdsmateriell.