Annonsørinnhold
Om Annonsørinnhold på bygg.no

Hvordan innlemme bærekraftsmål i daglige forretningsprosesser?

Byggebransjen er en av de største forbrukerne av energi- og råstoffressurser i verden. Bekymringene om klimaendringer vokser stadig og bruken av ikke-fornybare ressurser øker fortsatt. Det er derfor i dag et enormt press på bransjen for å redusere den negative innvirkningen på miljøet. Forbedret informasjonsflyt er selve nøkkelen for å møte dagens komplekse miljøkrav på en effektiv måte.

Annonsørinnhold
Klikk for større versjon

– For å redusere klimagassutslipp og oppnå bedre sirkularitet, må vi som bransje klare å få ut det fulle potensialet i dataene som vi allerede opererer med i dag, sier Lars Fredenlund, adm.dir. i Cobuilder. - Når data om produktenes miljøpåvirkning er tilgjengelig for alle og ingenting går tapt, vil vi være i stand til å ta bedre informerte beslutninger i alle faser av byggeprosessen.

Miljødeklarasjonen (EPD) - et standardisert dokument om produktets miljøpåvirkning
I dag er det et økende behov for pålitelig miljøinformasjon om produkter til byggverk. Denne informasjonen leveres av produsentene av byggevarer i form av miljødeklarasjoner (også kalt EPD-er) og utarbeides ved å følge konkrete prosedyrer og regler som er beskrevet i den europeiske standarden EN 15804. Denne standarden fastsetter en rigid felles ramme som gjør EPD-er til en troverdig kilde når man skal vurdere miljøpåvirkning.

Likevel kan bruken av EPD-dokumenter være utfordrende for aktører som deltar i byggeprosessen, men som ikke er miljøeksperter selv. Den store mengden miljøindikatorer som leveres gjennom miljødeklarasjonen, spesifikk navngivning og manglende definisjoner, gjør det både vanskelig og tidskrevende for ikke-ekspertbrukere å jobbe med informasjonen.

– Våre eksperter innen miljødata har utarbeidet et dokument som kan benyttes som en slags veileder for EPD-brukere som ikke er eksperter på området, men som ønsker å innføre bærekraftig praksis i sine organisasjoner, forteller Fredenlund. - Dokumentet gir informasjon om hvordan miljøindikatorer kan brukes for å oppnå viktige bærekraftsmål i tråd med myndighetsinitiativer, som f.eks. EU Green Deal, Green Public Procurement (GPP) og regjeringens klimaplan.

Last ned Cobuilders whitepaper «Hovedmiljøindikatorer for produkter til byggverk»

Bærekraftsinitiativer, bruk av EPD og behovet for digital miljøinformasjon
Bruk av EPD-er som et verktøy for evaluering og monitorering av bærekraft i byggeprosjekter og produksjon er for tiden frivillig, men den vokser raskt i takt med den økende bevisstheten om bransjens miljøpåvirkning. Det innføres mer ambisiøse miljømål i bedriftenes strategier, og det stilles stadig mer komplekse miljøkrav fra både offentlige og private interessenter. Cobuilders eksperter er derfor overbevist om at bruk av EPD i prosjekter vil utvides og vektlegges som evalueringsgrunnlag i myndighetenes bærekraftstrategier og -politikk.

PDT-ene muliggjør effektiv håndtering av miljøkrav
Digital teknologi har et betydelig og i stor grad uutnyttet potensial til å løse mange av utfordringene knyttet til levering av nødvendig produktinformasjon. Dette er helt avgjørende for å oppnå bærekraftsmålene satt av myndighetene.

– Et felles «digitalt språk» er selve nøkkelen for å gjøre EPD-informasjon lett tilgjengelig for et bredere ikke-ekspertpublikum og sikre at den brukes riktig og i tide, fortsetter Fredenlund. - Dette er faktisk hovedmålet med den kommende standarden ISO 22057 som tar for seg bruken av EPD-data i BIM.

Dette felles språket er allerede tilgjengelig gjennom standardiserte datastrukturer, kalt produktdatamaler, eller PDT-er som de er kjent som i Norge.

En datamal er et sett med digitale konsepter som er logisk koblet til hverandre for å beskrive ethvert produkt og relevante produktegenskaper – tekniske, miljømessige, geometriske, FDV-data, m.m. Måten datamalene er utviklet på sikrer maskinlesbarhet og fri informasjonsflyt. Dette forenkler behandlingen av de store mengdene informasjon som vanligvis lagres i PDF-filer. På denne måten kan datamalene drastisk redusere det manuelle arbeidet knyttet til sjekk og tolking av dokumenter. Ved hjelp av datamaler kan informasjonen struktureres i et digitalt format som danner grunnlaget for automatisering av informasjonssjekk og -validering.

– Fri flyt av standardiserte og digitale data er helt avgjørende for å jobbe effektivt med komplekse miljøkrav. Den forbedrer grenseoverskridende samarbeid, hjelper organisasjonene til å oppnå sine miljømål og ikke minst – å redusere tid og kostnader, sier Fredenlund.

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss.

Annonsørinnhold
Cobuilder

Cobuilder er et privateid selskap som utvikler og tilbyr sømløse IT-løsninger for den globale bygg- og anleggsnæringen. Det er en internasjonal virksomhet med mer enn 120 ansatte fordelt på hovedkontoret i Oslo og heleide datterselskaper i England, Frankrike og Bulgaria. Selskapet er strategisk samarbeidspartner til ISO, buildingSMART, CEN og CENELEC og vinner av flere innovasjonspriser internasjonalt. I Norge er Cobuilder mest kjent som leverandør av Collaborate (tidligere ProductXchange) – systemet som brukes av byggherrer og utførende aktører for innsamling av produktdokumentasjon og håndtering av kjemikalier på byggeplassen.

Artikler fra Cobuilder
Annonsørinnhold på Bygg.no

Byggeindustrien har åpnet opp for et eget område med annonsefinansiert innhold på bygg.no. Denne seksjonen er ikke knyttet opp mot Byggeindustriens journalister eller redaksjon, men er en distribusjonskanal for betalt innholdsmateriell.