Annonsørinnhold
Om Annonsørinnhold på bygg.no

Genuit-konsernet tar et stort skritt i sin digitale omstilling

Den britiske Genuit-gruppen har inngått et samarbeid med den norske programvareleverandøren Cobuilder for å implementere en sentralisert strategi for datastyring i konsernet.

Annonsørinnhold

Genuit-konsernet (tidligere Polypipe Group) er en ledende internasjonal leverandør av bærekraftige byggeprodukter med virksomheter i flere europeiske og asiatiske land. Målet med det nye samarbeidet er å digitalisere og standardisere konsernets produktdata, noe som sikrer forbedret informasjonsflyt i hele konsernet. Produktdataene blir strukturert i tråd med alle relevante standarder og forskrifter i byggebransjen. Dette er en viktig forutsetning for å skape et felles digitalt språk og muliggjøre kobling mellom avdelinger og interne systemer samt med eksterne interessenter og programvareplattformer.

Det er store gevinster å hente
Sentralisert datastyring basert på standardiserte data vil gjøre det mulig å forbedre interne forretningsprosesser og redusere det manuelle arbeidet knyttet til forvaltning av produktdata i konsernet. Implementeringen av en enkelt sannhetskilde støtter dessuten automatisering og systemintegrasjoner, både internt og med eksterne softwareplattformer, og sikrer en bedre kundeopplevelse.

Angel Jimenez, Digital Innovation Director i Genuit.

Angel Jimenez, Digital Innovation Director i Genuit.

Klikk for større versjon

- For oss i Genuit er det vesentlig å levere løsninger av høy kvalitet som bidrar til bedre og grønnere bygging. Fremtiden er digital, og høykvalitetsdata er en nødvendighet for å møte våre kunders forventninger. Jeg er overbevist om at standardbasert, maskinlesbar informasjon er selve nøkkelen for å muliggjøre miljøbevisste beslutninger og gjøre byggebransjen mer sirkulær, sier Angel Jimenez, Digital Innovation Director i Genuit-konsernet.

En datamodell basert på standarder
Det første steget i prosjektet er å utvikle en nøytral datamodell som sikrer fri informasjonsflyt, men samtidig sørger for at dataene kan brukes på tvers av hele den internasjonale organisasjonen, i ulike systemer og verktøy. Slik interoperabilitet oppnås gjennom implementering av internasjonale standarder for datastyring.

Til dette formålet vil Genuit bruke Define. Dette er et verktøy for datamodellering som muliggjør implementering av alle relevante standarder for opprettelse, styring og deling av data i byggebransjen.

Datastrukturene som Genuit vil utvikle i Define, kalles produktdatamaler, eller PDT-er som det gjerne kalles i Norge. PDT-ene beskriver hvilket som helst byggeprodukt på en måte som kan spores til en troverdig kilde, f.eks. produktstandardene som fastsetter hvordan man skal erklære produktets ytelser og metodene de skal testes mot. Dette er helt avgjørende for å sikre at dataene kan tjene informasjonsbehovene til alle de ulike aktørene i verdikjeden til byggebransjen.

Om Define-verktøyet

Define muliggjør implementering av et felles digitalt språk basert på internasjonale standarder. Gjennom en egen styringsgruppe og ulike arbeidsgrupper forvaltes utviklingen av Define av ulike aktører i den internasjonale byggebransjen. Verktøyet administreres og vedlikeholdes av den norske programvareleverandøren Cobuilder som utvikler og leverer standardbaserte digitale løsninger for den internasjonale byggenæringen. Les mer om Define på www.definehub.com

Pålitelige maskinlesbare data i hele verdikjeden
For å ta i bruk de nyutviklede PDT-ene vil Genuit i neste prosjektfase implementere Cobuilders løsning goBIM. Dette er et datalager som er integrert med Define og gjør det mulig for produsenter å digitalisere og standardisere sine produktdata.

Når dataene er fanget opp og lagret i Cobuilder goBIM, kan de gjennom API-integrasjoner distribueres videre i både interne systemer og i ulike kanaler for informasjonsdeling i de forskjellige markedene som Genuit har virksomhet i.

Lars Fredenlund, adm. dir. i Cobuilder.

Lars Fredenlund, adm. dir. i Cobuilder.

Klikk for større versjon

- Nøyaktige, standardiserte data er en av de mest verdifulle ressursene for produsenter og deres verdikjede, sier Lars Chr. Fredenlund, administrerende direktør i Cobuilder.

- Vi er veldig fornøyde at vi kan bidra med vår ekspertise og støtte Genuit i deres digitaliseringsarbeid. Digital omstilling handler om å transformere alle forretningsprosesser ved å ta i bruk og koble sammen ulik digital teknologi. Dette er kun mulig gjennom et felles digitalt språk basert på standarder.

Samarbeidet med Cobuilder vil hjelpe Genuit til å effektivisere sine interne prosesser for datastyring i hele konsernet og vil dessuten bidra til forbedret informasjonsflyt gjennom hele verdikjeden som benytter deres produkter og tjenester. Det vil sikre at verdifull produktdata når frem til alle interessenter, fra grossister til utførende aktører, og ikke minst til sluttbrukerne.

Annonsørinnhold
Cobuilder

Cobuilder er et privateid selskap som utvikler og tilbyr sømløse IT-løsninger for den globale bygge- og anleggsnæringen. Det er en internasjonal virksomhet med mer enn 140 ansatte fordelt på hovedkontoret i Oslo og heleide datterselskaper i England, Frankrike og Bulgaria. Selskapet er strategisk samarbeidspartner til ISO, buildingSMART, CEN og CENELEC og vinner av flere innovasjonspriser internasjonalt. I Norge er Cobuilder mest kjent som leverandør av Collaborate-systemet som brukes av byggherrer og utførende aktører for innsamling av produktdokumentasjon og håndtering av kjemikalier på byggeplassen.

Artikler fra Cobuilder
Annonsørinnhold på Bygg.no

Byggeindustrien har åpnet opp for et eget område med annonsefinansiert innhold på bygg.no. Denne seksjonen er ikke knyttet opp mot Byggeindustriens journalister eller redaksjon, men er en distribusjonskanal for betalt innholdsmateriell.