Annonsørinnhold
Om Annonsørinnhold på bygg.no

Cobuilder lanserer ny løsning for innsamling av miljødata til klimagassregnskap

Et nytt verktøy i dokumentasjonssystemet Cobuilder Collaborate skal hjelpe entreprenører med å samle inn miljødeklarasjoner (EPD) og digitale miljødata direkte fra verdikjeden. Dette muliggjør mer effektive og strømlinjeformede prosesser for klimagassregnskap i prosjekter.

Annonsørinnhold

Det nye verktøyet er lagt til for alle brukere av Cobuilder Collaborate. Gjennom et eget filter kan prosjekter stille krav til samarbeidspartnere om å levere produktdataene som er nødvendige for å møte kravene om klimagassregnskap i Byggteknisk forskrift, eller utvide kravene til å omfatte flere materialer.

Eyvind Zetterberg, innkjøpsleder forretningsutvikling og analyse i Veidekke.

Eyvind Zetterberg, innkjøpsleder forretningsutvikling og analyse i Veidekke.

Klikk for større versjon

Brukerne får varsel ved avvik og kan enkelt etterspørre manglende digitale miljødata eller dokumentasjon. Til slutt kan innsamlede data eksporteres og brukes for klimagassberegninger, eller leveres direkte til et hvilket som helst system for klimagassregnskap ved hjelp av en API-tjeneste. Dette vil hjelpe brukerne til å drastisk redusere tid og manuelt arbeid knyttet til innhenting av dataene fra relevant produktdokumentasjon.

Flere norske entreprenørbedrifter, blant annet Veidekke, har bidratt med innspill under utviklingen av det nye verktøyet i Cobuilder Collaborate.

- Veidekke ser et stort behov for digitalisering av miljødeklarasjoner og andre informasjonselementer tilknyttet produktene vi kjøper. Dette er en forutsetning for effektiv bruk av denne informasjonen i alle faser av våre bygge- og anleggsprosjekter, og vi er positive til alle initiativer som legger til rette for slik digitalisering i vår bransje, sier Eyvind Zetterberg, innkjøpsleder forretningsutvikling og analyse i Veidekke.

Lars Chr. Fredenlund, administrerende direktør, Cobuilder.

Lars Chr. Fredenlund, administrerende direktør, Cobuilder.

Klikk for større versjon

Digitalisering er avgjørende for å nå miljømål
Cobuilder vil fortsette å utvikle verktøyet for å gjøre arbeidet med miljøkrav enklere for aktørene i bygge- og anleggsnæringen. Målet er å automatisere klimagassregnskap i prosjektene.

- Bærekraft er en av de største utfordringene byggenæringen står overfor, ikke bare i Norge, men globalt. Vi, som leverandør av digitale løsninger, har en viktig rolle og et ansvar. Jeg er overbevist om at overgangen til karbonnøytralitet og sirkulærøkonomi kun er mulig gjennom moderne digital teknologi, sier Lars Chr. Fredenlund, administrerende direktør i Cobuilder.

Annonsørinnhold
Cobuilder

Cobuilder er et privateid selskap som utvikler og tilbyr sømløse IT-løsninger for den globale bygge- og anleggsnæringen. Det er en internasjonal virksomhet med mer enn 140 ansatte fordelt på hovedkontoret i Oslo og heleide datterselskaper i England, Frankrike og Bulgaria. Selskapet er strategisk samarbeidspartner til ISO, buildingSMART, CEN og CENELEC og vinner av flere innovasjonspriser internasjonalt. I Norge er Cobuilder mest kjent som leverandør av Collaborate-systemet som brukes av byggherrer og utførende aktører for innsamling av produktdokumentasjon og håndtering av kjemikalier på byggeplassen.

Artikler fra Cobuilder
Annonsørinnhold på Bygg.no

Byggeindustrien har et eget område med annonsefinansiert innhold på bygg.no. Denne seksjonen er ikke knyttet opp mot Byggeindustriens journalister eller redaksjon, men er en distribusjonskanal for betalt innholdsmateriell.