Annonsørinnhold
Om Annonsørinnhold på bygg.no

Kunsten å bygge en Kunstsilo

Det har aldri vært gjort før. Spørsmålet er om det blir gjort igjen. Uansett har det å bygge Kunstsilo gitt mye læring om transformasjon og ombruk som vi i Backe vil dra god nytte av i kommende prosjekter. Nå kan du se hele filmen om dette spektakulære prosjektet.

Annonsørinnhold
Klikk for større versjon

– Vi har transformert i nedlagt og nedslitt kornsilo til en Kunstsilo uten sidestykke. Vi har måtte tenke nytt og annerledes, men vi har klart å skape noe som vekker enorm begeistring. Kunstsilo er i seg selv ingeniørkunst, oppsummerer anleggsleder Simon Hartveit i Backe. Han har fulgt prosjektet på nært hold siden 2019.

Det mest ambisiøse grepet i Kunstsilo har vært å skjære ut innmaten i bygget for å lage den store «katedralen» som møter publikum.

– Før vi kunne starte nedskjæringen, måtte konstruksjonen forsterkes for å tåle at siloene skulle henge «av seg selv». Vi måtte ha kraftige spennarmerte betongbjelker til å bære løsningen, og det var en meget komplisert operasjon å jekke betongbjelkene på plass, kommenterer Hartveit.

Etter at nytt, spennarmert bæresystem var på plass, startet rivningen av 20 meter med siloanlegg under den hengende betongkonstruksjonen. Med håndholdt sag ble 30 siloceller frikuttet horisontalt og vertikalt, bit for bit. Til sammen ble det tatt ut og sortert rundt 3.000 tonn betong og stål.

Klikk for større versjon

– Vi har bevart de øverste tolv meter av de gamle betongsiloene. Disse henger i løse lufta rundt 20 meter over bakken, og på toppen er det restaurant med 360 graders utsikt. På innsiden av betongen vises den gamle støpen frem i eksponerte betongvegger, med synlige skuremerker fra korn, forteller Hartveit.

Klikk for større versjon

I tillegg til arbeidet med selve silosalen har det blitt reist to tilstøtende bygg for utstillinger og administrasjon. Totalt er det medgått 350 000 timeverk og det har blitt gjennomført 100 vernerunder.

– Samarbeidet med arkitekter og Kunstsilo har vært svært bra hele veien. Vi har klart å løse utforingene som har kommet, og samtlige er utrolig stolte over det vi her har fått til sammen, avslutter anleggsleder Hartveit.

Se fullversjon av filmen her (16 minutter)

Se kortversjon av filmen her (3 minutter)

Annonsørinnhold
Backe Entreprenør

Backe Entreprenør er en av Norges ledende byggentreprenører, med tjenester innenfor bolig, næring, formålsbygg og industri. I Backe er vi grunnleggende opptatt av at all vår virksomhet skal kjennetegnes av seriøsitet og positiv verdiskapning. Vi skal oppnå våre resultater basert på dyktighet og samspill.

Se fullversjon av filmen her (16 minutter)

Se kortversjon av filmen her (3 minutter)

Artikler fra Backe Entreprenør
Annonsørinnhold på Bygg.no

Byggeindustrien har et eget område med annonsefinansiert innhold på bygg.no. Denne seksjonen er ikke knyttet opp mot Byggeindustriens journalister eller redaksjon, men er en distribusjonskanal for betalt innholdsmateriell.