Anders Geirsta, anleggsdirektør i Skanska, ukependler mellom bygda Atrå i Tinn og Oslo. Illustrasjonsfoto: Byggeindustrien
Anders Geirsta, anleggsdirektør i Skanska, ukependler mellom bygda Atrå i Tinn og Oslo. Illustrasjonsfoto: Byggeindustrien

Anleggstoppene i AF og Skanska: – Bygdesamfunn gjør at anleggsnæringen går rundt

Sysselsetting. Verdiskaping. Levende lokalsamfunn. Anleggstoppene Anders Geirsta i Skanska og Geir Flåta AF Gruppen mener at Bygde-Norge og anleggsnæringen er gjensidig avhengig av hverandre. Selv har de vokst opp kun få minutter unna hverandre i bygdene Atrå og Austbygde.