Salget av anleggsmaskiner er på vei opp etter å ha falt i 2019 og gjennom 2020. Illustrasjon: Byggeindustrien
Salget av anleggsmaskiner er på vei opp etter å ha falt i 2019 og gjennom 2020. Illustrasjon: Byggeindustrien

Anleggsmaskinsalget med god vekst i andre kvartal

Salget av anleggsmaskiner i Norge øker med 13,5 prosent i andre kvartal.

Det skriver Maskingrossisternes Forening (MGF) i en pressemelding tirsdag i forbindelse med at foreningen slipper sin kvartalsmessige bransjestatistikk.

Salget av anleggsmaskiner er på vei opp etter å ha falt i slutten av 2019 og gjennom 2020. Illustrasjon: MGF

Salget av anleggsmaskiner er på vei opp etter å ha falt i slutten av 2019 og gjennom 2020. Illustrasjon: MGF

Etter en periode med nedgang i salget på slutten av 2019 og gjennom 2020, ser det nå ut til at trenden har snudd for anleggsmaskinene, skriver MGF i meldingen. Veksten fra første kvartal i år fortsetter, ifølge statistikken, gjennom andre kvartal, og totalt ble det solgt 1.463 maskiner i andre kvartal i 2021 mot 1.289 i sammenlignbar periode i 2020.

Medlemmene i Maskingrossisternes Forening melder om en god start på året og høy aktivitet. Akkumulert per andre kvartal viser statistikken en vekst på 10,6 prosent, en økning som ligger over MGFs opprinnelige prognoser på fem til 10 prosent for hele året.

– Dette er gledelig nytt. Vi har ventet at det skulle komme en korrigering av markedet, uavhengig av Covid-19 og kronekursen, men når vi ser på årets to første kvartaler akkumulert ligger vi jo bedre an enn det vi ventet for dette året som helhet. Vi er på ingen måte tilbake til der vi var i 2019, men dette er et godt år, sier MGF-direktør Tone Lindberg Grøstad til Byggeindustrien.

Grøstad understreker også at statistikken avslører mer enn bare salget av anleggsmaskiner.

– Hvis aktørene investerer i nye maskiner, betyr det at de har tro på at de får flere oppdrag. Dette viser at AS Norge går bedre, med mer å gjøre for de norske entreprenørene og sikrere arbeidsplasser, sier hun.

Første kvartal viste en fortsatt tilbakegang for gravemaskiner, både på belter og hjul, men i andre kvartal har gravemaskiner på belter økt noe. For andre kvartal viser alle underkategoriene med unntak av teleskoptrucker en vekst sammenlignet med 2020, heter det i pressemeldingen.

Den største undergruppen er fortsatt gravemaskiner på belter. I første kvartal var gruppen for hjullastere nesten jevnstor med gruppen for gravemaskiner, men i andre kvartal er minigravere på belter nummer to etter gravemaskiner på belter.

For gravemaskiner på belter har også salgstallene stabilisert seg, heter det videre i meldingen. I andre kvartal ble det solgt 773 maskiner, som er tre mer enn i 2020.

MGF registrerer en fortsatt nedgang for maskiner mellom 21 og 66 tonn mens de mindre maskinene øker. Det er solgt åtte flere maskiner over 66 tonn enn i 2020, men dette er, ifølge pressemeldingen, vektklasser med lav omsetning, slik at det ikke gir store utslag på totalstatistikken.

Denne figuren viser fordelingen for salg av gravemaskiner på belter fordelt på vektklasser for andre kvartal 2021. Klasser med færre en ti solgte maskiner er ikke tatt med. Illustrasjon MGF
Denne figuren viser fordelingen for salg av gravemaskiner på belter fordelt på vektklasser for andre kvartal 2021. Klasser med færre en ti solgte maskiner er ikke tatt med. Illustrasjon MGF

I andre kvartal er det minigravere på belter som ender på en klar andreplass på antall solgte maskiner med 375 totalt i år, noe som er en økning på 13,3 prosent mot 2020. Veksten ligger på maskiner mellom 1,1 og tre tonn. Det er bare solgt to maskiner under ett tonn så langt i år, mot 29 i samme periode i 2020. For maskiner over tre tonn har MGF registrert en tilbakegang på 18 prosent isolert for kvartalet sammenlignet med fjoråret. Tallene endrer seg, ifølge pressemeldingen, ikke mye akkumulert, hvor foreningen registrerer at maskiner mellom 1,1 og tre tonn har hatt en total økning på 41 prosent så langt i år, mens de større maskinene har en tilbakegang på åtte prosent.

Også for hjullastere melder MGF om økning i andre kvartal, fra 197 i fjor til 242 i år, hvilket betyr en økning på 22,8 prosent. Underkategoriene på hjullastere er differensiert på effekt, her er den største veksten på de under 80 hestekrefter. Det er også en økning på 32 prosent akkumulert i 2021 i klassen 250 til 350 hestekrefter.

Salget av anleggsmaskiner er på vei opp etter å ha falt i slutten av 2019 og gjennom 2020. Illustrasjon: MGF

Salget av anleggsmaskiner er på vei opp etter å ha falt i slutten av 2019 og gjennom 2020. Illustrasjon: MGF