Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand
Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Anleggsmaskinsalget falt i tredje kvartal

I tredje kvartal i år solgte MGFs medlemmer 981 anleggsmaskiner, 60 færre enn i samme kvartal i fjor. Likevel ligger salget så langt i år over fjorårets nivå på samme tid.

Det skriver Maskingrossisternes Forening (MGF) i sin kvartalsrapport denne uken.

Medlemmene i Maskingrossisternes Forening melder om høy aktivitet i markedet, heter det i rapporten. Akkumulert for 2021 er salget 5,1 prosent bedre enn fjoråret.

For gravemaskiner på belter, den største underkategorien, har MGF registrert en vekst på fire prosent i tredje kvartal isolert. Andre kvartal så en tilbakegang for maskiner mellom 21 og 33 tonn, men dette har endret seg i tredje kvartal, hvor MGF registrerer god vekst både for vektklassene 19,1 til 21 og 21,1 til 24 tonn. For gravemaskiner under 19,1 tonn er veksten på ni prosent, men for maskiner over 33 tonn er det en nedgang på 14 prosent, heter det i rapporten.

For hjullasterne er det stabilt salg eller tilbakegang for alle effektklassene med unntak av 60 til 80 hk, som øker med 103 prosent, og 175 til 200 hk, som øker med 95 prosent i kvartalet. Både i tredje kvartal og akkumulert så langt i år, er det effektklassen 60 til 80 hk. som er størst.

Denne grafen viser utviklingen for tredje kvartal i 2017 til 2021 for de største undergruppene av anleggsmaskinstatistikken. Illustrasjon: MGF
Denne grafen viser utviklingen for tredje kvartal i 2017 til 2021 for de største undergruppene av anleggsmaskinstatistikken. Illustrasjon: MGF

Akkumulert til og med tredje kvartal har MGF registrert sterkest vekst i underkategorien hjulstyrte dumpere med 138 prosent, men påpeker i rapporten at dette er en relativ liten gruppe. Blant de største underkategoriene er det hjullasterne som har høyst vekst, fra 608 i 2020 til 745 maskiner i 2021. Dette gjør også at hjullasterne er den nest største underkategorien, kun slått av gravemaskiner på belter, som hittil i år har solgt 1.132 maskiner mot 1.116 i samme periode i fjor. Minigravere på belter er tredje største kategori, og har hittil i år solgt 743 maskiner mot 688 i samme periode i fjor.

Minigravere på belter har en tilbakegang på alle vektklasser under 4,1 tonn, mens klassene 4,1 til 5 tonn øker med 56 prosent og den største vektklassen 5,1 til 6 tonn øker med 36 prosent. Det er fremdeles vektklassene 1,1 til 2 tonn og 2,1 til 3 tonn som er de største i antall solgte maskiner.

MGFs medlemmer melder om høy aktivitet i markedet, og opprettholder prognosene for vekst for 2021 totalt. Det er noen bekymringer knyttet til økte leveransetider og priser når man globalt går inn i en post-Covid-periode med vekst. Flere MGF-medlemmer melder om økende ordrereserver, noe som også kan ha påvirket et noe svakere tredje kvartal enn de foregående dette året.