Anleggsmaskinmekaniker

Kruse Smith Anlegg bygger veier, tunneler, broer, kaier, LNG tankanlegg og andre energianlegg over hele landet. I tillegg har vi en avdeling som utfører en rekke typer betongarbeid og bygger dammer, trebroer og kraftverk. Forretningsområdet Anlegg har bred erfaring og solid kompetanse fra gjennomføring av en rekke omfattende prosjekter over hele landet. Noen av våre styrker er stor grad av fleksibilitet, sterk faglig kompetanse og motiverte medarbeidere. Vi har lang erfaring i å gjennomføre prosjekter i total-, hoved- og underentrepriser.

Firma Kruse Smith Anlegg
FylkeRogaland
Søknadsfrist31.10.2018

Vår erfarne Anleggsdivisjon har nedslagsfelt i hele Norge. Kruse Smith Anlegg bygger spennende konstruksjoner som veier, betong- og trebroer, tunneler, dammer og andre energianlegg. Anleggsdivisjonen er delt i to driftsavdelinger; Tunnel og Konstruksjon.

Anleggsmarkedet er i stor vekst både innen samferdsel og energiutbygging, og Kruse Smith har en klar målsetning om å være en sentral og foretrukken entreprenør i utbyggingen i årene som kommer.

Tunnelavdelingen søker en dyktig anleggsmaskinmekaniker til vårt nye lager og hovedverksted som bygges på Skurve.

I denne stillingen vil du jobbe med alt fra store maskiner til mindre håndholdt utstyr, og bruke forskjellige spesialverktøy og ulike typer sikkerhetsutstyr tilpasset de forskjellige maskintypene. Dette er ny stilling på en ny arbeidsplass, og du som blir ansatt får mulighet til selv å kunne forme både stillingen og arbeidsplassen.

Anleggsmaskinmekaniker i Anlegg Tunnel

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Feilsøking, reparasjon, testing og vedlikehold av anleggsmaskiner og utstyr
 • Modifisering av anleggsmaskiner og tilleggsutstyr, konstruksjons- og reparasjonssveising
 • Kommunisere med leverandører og kolleger, planlegge, gjennomføre og vurdere arbeidet som gjøres
 • Vurdering av kostnad og lønnsomhet ved en reparasjon, planlegging av arbeidet og valg av verktøy.
 • Benytte arbeidsbeskrivelser, prosedyrer, reparasjonshåndbøker og standarder på norsk og engelsk.
 • Holde kontroll og oversikt over utstyr på verksted og lager
 • Ivareta nødvendig sikkerhet for seg selv og andre i henhold til fagets lover og forskrifter på tekniske, sikkerhetsmessige, miljømessige og helsemessige områder.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis fagbrev som anleggsmaskinreparatør eller tilsvarende
 • Teknisk innsikt, gode fagkunnskaper og godt håndlag
 • Relevant erfaring fra reparasjon av motorer, hydraulikk, mekanikk og elektronikk, fortrinnsvis på anleggsmaskiner
 • Arbeidet gjøres på en teknisk avansert og verdifull maskinpark, og krever gode kunnskaper om oppbyggingen av maskiner og deler som brukes i anleggsarbeid
 • Kunne bruke datasystemer for planlegging og dokumentasjon, feilsøking, reparasjon, testing og maskinstyring. Det innebærer også å bruke digitale instrumenter for diagnostisering, måling og beregning.
 • Førerkort kl B og C, samt ønskelig med sertifikat for truck og traverskran

Personlige egenskaper

 • Allsidig og kunne arbeide selvstendig
 • Arbeide planmessig
 • Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig
 • Fokus på kvalitet

Arbeidet foregår fortrinnsvis inne på verksted, men noe reisevirksomhet må påregnes.

Søknad og CV sendes innen 31.10.2018

Søk her

Ta kontakt med verksmester Tor Erik Taksdal, tlf 464 25 533, for mer informasjon om stillingen.

Vis flere stillinger: