Anleggsmarkedet holder koken

Det norske anleggsmarkedet har vært gjennom en enorm vekst de senere årene, både innen nyinvesteringer samt drift og vedlikehold. Det meste tilsier en rekordvekst også i 2021, og lite tyder på noen lavere tall neste år.