Anleggsleder

I 2019 åpnet NOAH AS i samarbeid med Hakadal Golfbygg AS et nytt betjent deponi for inert avfall og lettere forurensede masser i Engadalen i Nittedal kommune. Det nye deponiet i Engadalen er tilpasset prosjekter både med små og store volumer som faller inn under Forurensningsforskriftens bestemmelser om avfall til inert deponi kategori 3.

NOAH Engadalen AS er Osloregionens største inert deponi, og har blitt en totalleverandør i Oslos lastebilmarked.

For masser med større forurensningsgrad kan NOAH tilby behandlingsanlegg for uorganisk farlig avfall på Langøya utenfor Holmestrand. Her behandler NOAH farlig avfall med opphav i husholdningene, industriproduksjon og øvrig næringsliv. I tillegg til opprydding av forurensede sjø- og landområder.

Firma NOAH Engadalen
FylkeViken
StedHakadal
Søknadsfrist13.07.2020

NOAH Engadalen betjener deponi for inert avfall og lettere forurensede masser i Engadalen i Nittedal kommune. Anlegget søker nå anleggsleder med ansvar for daglig drift av deponiet. Oppgaver herunder er utskyving av masser, veivedlikehold, bygging av nye driftsveier, vannhåndtering og drift av rensepark.

Andre typiske arbeidsoppgaver vil være

  • Oppfølging av entreprenører og leverandører på inngåtte anleggskontrakter, med spesielt fokus på kontrakts-krav ift HMS og fremdrift
  • Oppfølging av entreprenører og leverandører innen andre disipliner etter avtale med driftsleder
  • Praktisk tilrettelegging for gjennomføring av anleggsprosjekter
  • Delta på vernerunder/HMS-inspeksjoner i prosjekter
  • Rådgiver ift praktisk anleggsutførelse i tidlig fase/prosjektutvikling/mulighetsstudier
  • Ta initiativ til forbedringer og faglig påfyll innen avdelingens ansvarsområde
  • Sikker drift av deponi Engadalen

Formell kompetanse og bakgrunn

  • Fagbrev innen anlegg, teknisk fagskole, eller tilnærmet
  • Dokumentert entreprenør- og anleggskompetanse
  • Lang erfaring med praktisk arbeid i entreprenør- og anleggsbransjen

Spørsmål om stillingen

Hans Arve Flaaterud

Driftsleder

Mobil 911 86 911

Søk på stillingen her

Vis flere stillinger: