Anleggsleder

Betonmast Boligbygg er blant landets mest erfarne boligbyggere. Kjerneområdet vårt er standardisert boligbygging, men vi har også bred erfaring med integrerte bolig- og næringsprosjekter. Med over 50 års erfaring med industriell boligproduksjon har vi overlevert mer enn 50.000 boliger. Målet er å være en av landets fremste boligutviklere og boligprodusenter også de neste 50 år.

Betonmast Boligbygg har en unik modell med prosjektering og produksjon i samme organisasjon. Dermed kan vi tilby byggherren bistand fra oppstart av prosjektet til innflyttingsklare boliger. Reguleringsarkitektene ser hvilke muligheter tomten gir, arkitektene tegner ut tidsriktige boliger, og statikere og bygningsfysikere beregner i tråd med dagens forskrifter. Deretter overtar produksjonsapparatet, hvor prosjekt- og anleggsledelse i samarbeid med håndverkere produserer og ferdigstiller feilfrie boliger.

Firma Betonmast Boligbygg
FylkeOslo
Søknadsfristsnarest

ARBEIDSOPPGAVENE VIL VÆRE:

 • Daglig ansvar for planlegging og oppfølging av den totale fremdriften på prosjektet.
 • Gjennomføring av produksjon iht kontrakt og offentlige regler. Arbeidsleder(e) rapporterer til anleggsleder.
 • Utarbeide produksjonsplan etter LEAN-metodikken.
 • Ansvar for Økonomioppfølging av UE-kontrakter.
 • Foreta kontroll av utbetalinger til leverandører og underentreprenører.
 • Innhente priser og foreta innkjøp i samarbeid med prosjektleder.
 • Bistå i avklaringsmøter og kontraktsforhandlinger med underentreprenører og leverandører.
 • Hovedansvar for HMS og KS, herunder rapportering av status HMS- og KS-arbeider til prosjektleder.
 • Bistå PL i utarbeidelse av risikoanalyser og tiltaksplan.
 • Bemanningsplanlegging, framdriftsplanlegging, akkord.

UTDANNELSE:

 • Teknisk fagskole, Bachelor eller Master, bygg og anlegg.
 • Gjerne gått gradene fra formann evt prosjektingeniør til anleggsleder.
 • Har jobbet som anleggsleder i noen år. Kan vise til gode resultater.
 • Erfaring fra boligbygg.
 • Beherske norsk meget godt, både muntlig og skriftlig.

ERFARING/KOMPETANSE:

 • Solid bakgrunn fra entreprenørvirksomhet og minimum 5 -10 års praksis.
 • Erfaring med store totalentrepriser innenfor nybygg bolig/næring/offentlig og gjennomført flere prosjekt fra A-Å med gode dokumenterte resultater.
 • God total økonomisk forståelse.
 • Evnen til å skape gode resultater og meget god forretningsforståelse.
 • Kremmerånd.
 • Erfaring med økonomistyring og prosjektplanlegging.
 • Gode lederegenskaper og kan vise til gode resultater.

PERSONLIGHET:

 • Høy arbeidskapasitet, evne til å lede og motivere andre, serviceinnstilt og omgjengelig.
 • Motiverende og engasjerende leder.
 • Tillitsskapende.
 • Nøyaktig og kvalitetsbevisst.
 • God relasjonsbygger internt og eksternt.
 • God til å samarbeide, samt dele kunnskap og erfaringer.
 • Meget selvgående.
 • God til å kommunisere, involvere og motivere.
 • God helhetsforståelse og godt overblikk.
 • Handlekraftig og høy gjennomføringsevne.
 • Målorientert.
 • Sosial og samarbeidsorientert.

HVA VI KAN TILBY :

 • Korte besluttningslinjer, stor mulighet for å være med på å påvirke selskapet.
 • Rette vedkommende har stor påvirkning på resultat av prosjekt.
 • Stort fokus på prosjektene. Lite stab og lite byråkrati.
 • Et sosialt konsern som har fokus på kulturbygging gjennom om samlinger og kurs.
 • Komplett, vår interne skole, er utarbeidet for å utvikle de ansatte i sine stillinger, men også til videre utvikling til andre stillinger.
 • Et miljø som er preget av ekte arbeidsglede og entusiasme.
 • Energiske og humørfylte kolleger som har ambisjoner.
 • Unik mulighet til personlig og faglig utvikling, ansvarsfulle oppgaver med stor innflytelse.
 • Vi tilbyr medeierskap og konkurransedyktige betingelser i et ungt og spennende entreprenørselskap.
 • Egen prosjekteringsavdeling i selskapet som kun jobber for interne prosjekter.

Vi legger stor vekt på et godt samarbeid med våre kunder!

Vi bruker Dalux og Solibri som hjelpemidler i vår strategiske satsing på å bruke digitale hjelpemidler i papirfrie hverdager på våre prosjekter.

Prosjekteringsleder vil ha ansvar for å gjennomføre all prosjektering vis VDC verktøy. Konsernet tilbyr både interne og eksterne kurs for å bli sertifiserte VDC brukere/instruktører.

Vi har egne BIM-koordinatorer på prosjektene som bistå Prosjekteringsleder med crash tester og oppsett i Dalux.

Bli med oss på vinnerlaget!

Vi har engasjert Zoda HR til å bistå oss i rekrutteringsprosessen. Henvendelser til Zoda HR kan holdes fortrolig i innledende fase, også overfor oppdragsgiver, inntil annet er avtalt. Ta kontakt med Katrine Gulbrandsen Olsen i Zoda HR på mobil 926 38 801 eller e-post katrine.gulbrandsen@zodahr.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: