Anleggsleder

Risa AS er en av landets største anleggsentreprenører. Vi har høy kompetanse på utbygging av infrastruktur for vei og energi, grunnarbeider for bolig og næring samt drift og vedlikehold av veier. Vår miljøavdeling sørger for trygg sanering av ulike anlegg og bygg, og sikrer optimal gjenvinning av ressursene. Vi kan prosjektstyring og garanterer effektiv og sikker gjennomføring av små og store prosjekt.

Bedriften har ca. 500 dyktige og erfarne medarbeidere.

Firma Risa
FylkeRogaland
StedNærbø
Søknadsfrist28.11.2018

Risa vokser i nye og etablerte markeder. Vi har spennende oppdragsgivere og satser på folkene våre. Det er de ansatte som er kjernen i Risakulturen. Vi trenger flere gode folk med på laget og søker etter anleggsledere i 100% stilling til våre oppdrag over hele landet.

 • Ledelse og organisering av tildelte kontrakter
 • Delta på byggemøter med byggherren
 • Påse at anleggene utføres til den kvalitet og pris som er forutsatt i tilbudene, og i henhold til HMS/KS-krav
 • Dokumentere utført arbeid og kvalitet i henhold til kvalitetskrav
 • Hovedansvar for tilrettelegging av god opplæring for tildelte lærlinger
 • Delta i budsjetteringsarbeid
 • Lede HMS arbeid på tildelt prosjekt
 • HMS oppfølging av egne og innleide entreprenører
 • Økonomisk oppfølging av kontrakt inkl. kontroll av inngående faktura.
 • Oppfølging og utarbeidelse av prognoser.
 • Behandle avvik
 • Planlegge ressursfordelingen på prosjektet
 • Utarbeide fremdriftsplaner på alle tildelte prosjekt før oppstart
 • Fakturering
 • Følge opp avgjørelser fra driftsmøte
 • Pådriver overfor underordnede mht etikk/moral og visjoner/verdier
 • Bidra til holdningsskapende arbeid og være god rollemodell
 • Utføre arbeidet i henhold til Risa sine ”Visjoner og verdier”

Ønskede kvalifikasjoner

 • Samarbeidsvillig
 • Strukturert
 • Ledererfaring
 • Teknisk fagskole

Spørsmål om stillingen

Erlend Fiskum

Samferdseldirektør

Telefon 907 62 891

Søk på stillingen her

Vis flere stillinger: