Fra oppstart av forhandlingene mellom BNL og Norsk Arbeidsmandsforbund. Foto: BNL

Anleggsforhandlingene er i gang

Byggenæringens Landsforening (BNL) og Norsk Arbeidsmandsforbund startet tirsdag forhandlingene frem mot en ny overenskomst for private anlegg.