Foto: Dagrunn Husum/Statens vegvesen

Foto: Dagrunn Husum/Statens vegvesen

Anleggsarbeidet mellom Fornebukrysset og Strand er i gang

Onsdag startet Statens vegvesen og Skanska Norge de forberedende anleggsarbeidene på strekningen Fornebukrysset og Strand. Formålet med disse arbeidene er å forberede og frigjøre areal til at ny E18 senere skal bygges i dagens vegtrasé.

Anleggstarten på entreprisen ble formelt satt i gang ved at gravmaskinfører Sten Johannessen fra Skanska Norge startet gravingen på det som skal bli anleggsvegen mellom Eilif Dues vei og Riiser Larsens vei i Bærum kommune. Arbeidene på den forberedende entreprisen vil pågå fram til 2023.

- Innen den tid skal det bygges ny midlertidig E18 slik at trafikken, som i dag er rundt 90.000 kjøretøy per døgn, kan flyttes ut til sidene. Det skal også rives rundt 140 hus og andre bygninger, trær skal felles og store mengder kabler, vann og avløpsanlegg skal legges om samt at det skal monteres fire midlertidige bruer over E18. Deler av arbeidet krever også at grunnen forsterkes samt at noe berg må sprenges bort. Alt dette skal skje mens E18 holdes åpen for trafikk, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

- Vi er i startgropa på noe som skal bli veldig bra, og jeg er veldig glad for at vi nå er i gang med arbeidet. Men vi skal ikke legge skjul på at det er utfordringer, særlig knyttet til trafikkavvikling og støy og støv i perioder for de som bor og ferdes i området, sier byggeleder Hege Gran-Henriksen, som trekker fram sikkerhet for både naboer, trafikanter og de som skal ha sitt daglige arbeid på anlegget som særlig viktig, i en pressemelding.

Foto: Dagrunn Husum/Statens vegvesen

Foto: Dagrunn Husum/Statens vegvesen

Med seg i sekken hadde byggeleder Gran-Henriksen en murstein som hun overrakte til vararordfører i Bærum kommune, Siv Wikan, som symbol på at vi skal rive mye og også bygge opp mye.

Konsernsjef i Skanska Norge AS, Ståle Rød takket for tilliten og uttrykte samtidig ærbødighet overfor særlig naboer til anlegget som skal leve med støy og støv i mange år framover.

-Jeg er oppriktig stolt av å få være med på å realisere byggestart på et veldig stort og komplisert infrastruktursprosjekt. Det blir krevende for de som bor her og for oss som skal jobbe her. Men sammen skal vi få dette på plass, sa han.

Foto: Dagrunn Husum/Statens vegvesen

Foto: Dagrunn Husum/Statens vegvesen