Den nye Grenlandsbrua. Illustrasjon: Nye Veier

Den nye Grenlandsbrua. Illustrasjon: Nye Veier

Anleggsarbeid for ny E18 har startet ved Kokkersvold

Arbeidet med anleggsvei ved Kokkersvold begynner i juni og markerer starten på byggingen av ny E18 mellom Langangen og Rugtvedt.

Anleggsveien som nå er under bygging, skal gi tilgang til området ved Blåfjell og Kokkersvold, hvor entreprenøren EIFFAGE skal bygge to tunneler til ny firefelts E18 på oppdrag for Nye Veier.

De første arbeidene med anleggsveien har startet, og de vil pågå ut september i 2021. Anleggsveien skal bygges med tilgang fra Langangveien (FV 3260), og kan i perioder påvirke trafikken.

- I perioder hvor det er mye trafikk av anleggsmaskiner vil det være nødvendig å redusere fartsgrensen på Langangveien i området ved Kokkersvold. I tillegg vil trafikantene på Langgangveien måtte påregne kortere perioder med stans i forbindelse med begrensede sprengningsarbeider, skriver Nye Veier på sine nettsider.

Det er selskapet Bertelsen & Garpestad AS skal utføre sprengningsarbeidet for EIFFAGE. I perioden mellom 16. juni og 17. juli vil de utføre 3-4 sprengninger daglig i ukedagene. Sprengningsarbeidet innstilles deretter i ferien, og gjenopptas den 9. august og vil vare til 19. september, når anleggsveien skal står ferdig. Etter dette begynner arbeidet med selve tunnelene, og også i den perioden vil det bli sprengningsarbeider som kan få trafikale konsekvenser. Mer informasjon om arbeidet i neste fase vil bli gitt over sommeren.

EIFFAGE er Nye Veiers totalentreprenør for utbyggingen av ny E18 mellom Langangen og Rugtvedt (17 km). Den nye firefelts motorveien med 110 km/t mellom Langangen og Rugtvedt skal stå ferdig i 2025. Arbeidet inkluderer flere tunneler og broer, inkludert en ny Grenlandsbru.