Anleggs- og asfaltfagene starter forhandlinger neste uke

Tarifforhandlingene inne bygg- og anleggsnæringen er ikke alle fullført, og mandag startet forhandlingene mellom BNL og Arbeidsmandsforbundet om Overenskomsten for private anlegg.

Onsdag 24. april starter forhandlingene mellom BNL, Fellesforbundet og Arbeidsmandsforbundet om Overenskomsten for asfaltfirmaer.