Byggeleder John Bekken i Statens vegvesen, og prosjektleder Styrk Lirhus i Anlegg Øst,  starter anleggsarbeidet på riksvei 4 Sandvoll- Amundrud i midten av november.

Byggeleder John Bekken i Statens vegvesen, og prosjektleder Styrk Lirhus i Anlegg Øst,  starter anleggsarbeidet på riksvei 4 Sandvoll- Amundrud i midten av november.

Foto: Statens vegvesen.

Anlegg Øst starter arbeidet på riksvei 4

Mandag signerte Anlegg Øst Entreprenør og Statens vegvesen kontrakten for riksvei 4 Sandvoll-Amundrud. I midten av måneden starter anleggsarbeidet på den nye forbikjøringsstrekningen opp mot Lygna i Innlandet.

Daglig leder Trond Musdalslien i Anlegg Øst Entreprenør AS og utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen signerte kontrakten elektronisk.

Etter kontraktsigneringen satte Vegvesenet og entreprenøren seg sammen i oppstartsmøte. Entreprenøren er utålmodige etter å komme i gang med anleggsarbeidet, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– Vi planlegger å starte opp i midten av november, sier prosjektleder Styrk Lirhus i Anlegg Øst Entreprenør.

Anlegg Øst Entreprenør fikk jobben i skarp konkurranse med Peab Anlegg og AF Gruppen. Sju entreprenører meldte interesse for jobben. Til slutt var entreprenørselskapet fra Lillehammer hakket bedre enn Peab med en konkurransesum på snaut 115 millioner kroner, melder Vegvesenet.

Tre rundkjøringer

Det er en av Norges smaleste trefeltsveger som nå skal få en etterlengtet oppgradering. Veien skal utvides slik at det plass til tre felter og midtrekkverk.

Entreprenøren skal arbeide på hele den 3,8 kilometer lange strekningen fra bunn av stigningen opp mot Lygna. Det skal bygges tre midlertidige rundkjøringer. Farten blir satt ned til 50 og 70 kilometer i timen, opplyser Vegvesenet.

– Vi fjerner det ene kjørefeltet og setter opp tung betongsikring mellom trafikken på riksvei 4 og anleggsområdet. Det blir merket opp nytt kjøremønster, sier byggeleder John Bekken i Statens vegvesen.

Vil unngå ulykker

Trafikken vil gå tett på anleggsarbeidet. Det kjører daglig 7.500 biler på strekningen.

– Et av hovedmålene er at det ikke skal skje trafikkulykker eller arbeidsulykker i løpet av anleggsperioden, sier Bekken og Lirhus.

Anleggsfri fredag

– Hvordan vil naboer til anlegget og trafikken på riksvei 4 merke anleggsarbeidet på strekningen?

- Vi vil jobbe fra 07.00 til 19.00 mandag til onsdag. Torsdag slutter vi 1530. Fredag vil vi stort sett ta fri, sier Lirhus.

Det er også satt opp skilter langs vegen om at det kan bli stans i trafikken i inn til 20 minutter.

- Vi kommer til å stenge veien i forbindelse med sprengningsarbeid, sier Bekken.

Daglig leder Trond Musdalslien i Anlegg Øst Entreprenør (t.v) og prosjektleder Odd Johansen i Statens vegvesen, prosjekt Vestoppland, tok hverandre i hånda etter at kontrakten for riksvei 4 Sandvoll-Amundrud var signert.

Daglig leder Trond Musdalslien i Anlegg Øst Entreprenør (t.v) og prosjektleder Odd Johansen i Statens vegvesen, prosjekt Vestoppland, tok hverandre i hånda etter at kontrakten for riksvei 4 Sandvoll-Amundrud var signert.

Foto: Statens vegvesen.

Roa-Gran og Lygna

På motorveistrekningen Roa-Gran er arbeidsfellesskapet Hæhre/Isachsen godt i gang etter anleggsstarten i september. Arbeidet med å fjerne matjord og rydde skog er godt synlig for naboer og trafikken på riksvei 4. Arbeidet med å prøvepæling er også startet, opplyser Vegvesenet.

Den siste kontrakten på riksveg 4 forbi Lygna skal etter planen lyses ut rundt påsketider 2022. Den fem kilometer lange strekningen skal breddes ut til 8,5 meter med bredt midtfelt, og nytt toplanskryss ved Lygna.

Målet er at arbeidet med de tre delstrekningene skal være ferdige før jul i 2023.