Odd Arve Svendsberget i Gjermundshaug Gruppen AS og kommunaldirektør Inger Kronen Tveranger i Ullensaker kommune signerer kontrakten. Foto: Ullensaker kommune
Odd Arve Svendsberget i Gjermundshaug Gruppen AS og kommunaldirektør Inger Kronen Tveranger i Ullensaker kommune signerer kontrakten. Foto: Ullensaker kommune

Anlegg Øst og Gjermundshaug bygger ny Jessheim-vei

Arbeidsfellesskapet Anlegg Øst Entreprenør AS og Gjermundshaug Anlegg AS vant anbudskonkurransen som totalentreprenør for den nye omkjøringsveien i Jessheim.

Ullensaker kommune skriver i en pressemelding at byggingen av Ole Korslunds veg, den såkalte omkjøringsveien, på Jessheim starter våren 2022. Veien blir en viktig avlastning for trafikken i Jessheim sentrum og skal i tillegg betjene boligområdene som skal bygges ut på Jessheim sørøst. Veien er planlagt ferdigstilt sommeren 2024.

I anbudskonkurransen kom det inn fem tilbud som oppfylte kvalifikasjonskravene. Etter vurdering og vekting av faktorene kvalitet, kompetanse og pris, endte Arbeidsfellesskapet Anlegg Øst Entreprenør AS og Gjermundshaug Anlegg AS som vinner. Verdien av kontrakten er satt til cirka 389 millioner kroner. I kontrakten ligger også overføringsledninger for vann og avløp som skal legges langs veien, melder byggherren.

Prosjektet for omkjøringsveien gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom Ullensaker kommune og utbyggerne som skal bygge ut flere boligfelt på Jessheim sørøst, JM Norge AS, Hellvik Hus Romerike Eiendomsutvikling AS og Bakkegruppen AS. Utbyggerne skal bekoste vei og gangveier, mens kommunen bekoster overføringsledninger forvann og avløp.

- Dette er en helt ny måte for kommunen å gjennomføre et anleggsprosjekt. Kommunen er byggherre, mens utbyggerne bekoster veien. Med en felles prosjektorganisasjon som har samarbeidet gjennom hele konkurransen opplever vi å ha gjensidig nytte av å trekke på hverandres kompetanse.Vi ser fram til at denne måten å samarbeide på kan gi synergier og erfaring når vi skal gjennomføre andre framtidige prosjekter i kommunen, sier kommunaldirektør for plan, kultur og teknisk sektor, Inger Kronen Tveranger i pressemeldingen.