Den nye gang- og sykkelbrua i Ringebu blir bygd i betong, tre og stål. Brua skal krysse Våla på skrå noen meter nedenfor E6-brua. Illustrasjon: Norconsult

Anlegg Øst bygger ny gang- og sykkelbru langs E6

Anlegg Øst har fått oppdraget med bygge en ny gang- og sykkelbru langs E6 i Ringebu i Innlandet. Entreprenøren vant konkurransen med sitt anbud på vel 17,6 millioner kroner.

Gang- og sykkelbrua skal stå ferdig høsten 2020, skriver Statens vegvesen på sin internettside. Med bygging av ny bru vil de myke trafikantene i Ringebu slippe å krysse elva Våla på ei smal E6-bru blant tungbiler og annen trafikk. Nå får de egen bru, og bilistene får E6-brua for seg selv.

– Jeg er veldig glad for at vi nå kan starte med bygging av ny gang- og sykkelbru i Ringebu. Den har vært ønsket i mange år og vil bidra til å bedre trafikksikkerheten på stedet, uttaler seksjonsleder Jan Nørstegård i Statens vegvesen til vegvesen.no

Det var Anlegg Øst Entreprenør AS som vant anbudskonkurransen om bygging av brua. De konkurrerte med tre andre entreprenører – Åge Haverstad AS, Dokka Entreprenør AS og Stian Brenden Maskinservice. 

Konkurransen var basert på laveste pris, og Anlegg Øst vant med sitt anbud på vel 17,6 millioner kroner.

– Vi regner med å inngå kontrakt med Anlegg Øst i begynnelsen av februar, sier Nørstegård. 

Statens vegvesen regner med at den nye gang- og sykkelbrua kan stå ferdig til høsten 2020.