Ankers Hus

Dronefoto fra oktober 2018 som viser Ankers Hus i midten, med boligprosjektet Støperiet til venstre. Foto: Tomasz MajewskiAtriet gjør at også kontorarealene fremstår som transparente. Foto: Tomasz MajewskiAnkers Hus er det første nybygget på Verket, her sett mot nordvest. Foto: Tomasz MajewskiMAD har lagt Ankers Hus i en materialpalett fra de historiske bygningene på Verket; gylne vertikale metallplater som reflekter lyset i forskjellige vinkler. Foto: Tomasz Majewski

På Verket i Moss – Østfolds største byggeprosjekter Veidekke i sluttfasen for Höegh Eiendom på den nye bydelens første næringsbygg. Ankers Hus har passivhusstandard og skal sertifiseres som BREEAM-NOR Very Good.

Fakta

Sted: Moss

Prosjekttype: Kontorbygg

Bruttoareal: 10.100 kvadratmeter

Byggherre: Verket Moss (Höegh Eiendom)

Byggherreombud: KPP Byggadministrasjon

Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør, Distrikt Follo/Østfold

Kontraktsum eks. mva.: 192 millioner kroner

Arkitekt: Mad

LARK: Lala Tøyen

Rådgivere: RIG, RIAKU, RIB, RIM, RIVA: Multiconsult l RIE: Østfold Elektro l RIV: Bjerke Ventilasjon og Rørcompaniet

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider og infrastruktur: Leif Grimsrud l Fuging: Øyan & Schie Fuging l Taktekking: Fagprosjekt l Betongboring: Mimax og Moby l Fasadekledning og blikkenslager: Franke Onsrud Blikkslageri l Heis: Otis l Byggevarer: Optimera l Kjøkken: HTH Kjøkken Østfold / Fredrikstad Storkjøkkensenter l Modulvegger/systemhimlinger CreoNordic l Elektro: Østfold Elektro l Ventilasjon: Bjerke Ventilasjon l Rørlegger: Rørcompaniet l Brannsikring: Firesafe l Stålarbeider/rekkverk: Jotne Ankers l Glass- og aluminumsarbeider: Alupoint l Stikking/oppmåling: Ingeniørfirma BIG l Prefab: Kynningsrud Prefab l Fundamentering: Kynningsrud Fundamentering l Solskjerming: Lunex l Blikkenslagerarbeider: BVR

Med både jernverk og papirfabrikk har Verket spilt en viktig rolle for Moss og byens innbyggere i nesten 300 år. Höegh Eiendom kjøpte eiendommen i 2006, og da den siste papirproduksjonen ble lagt ned i 2012 kunne utviklingen av den 270 mål store tomta begynne. Moss utvides markant ved at Verket er i gang med å transformeres til en ny og pulserende bydel med et bærekraftig perspektiv

Kortere reisetid

Verket henvender seg mot vest og sørvest som gir gode solforhold. Østfoldbanen deler i dag Verket i to – inntil videre. For den nye Intercity-strekningen mellom Oslo og Fredrikstad skal stå ferdig i 2024, og vil knipe ned reisetiden fra Oslo til 30 minutter. Jernbanetraséen skal med tiden inngå i utomhus-områdene og planlegges brukt som gang- og sykkelsti på Verket.

– Basert på vår masterplan og en antatt utbyggingstakt kan Verket by på 2.500 boliger og flere tusen arbeidsplasser når alt står ferdig i 2038. Etter en utvelgelsesprosess med 16 entrepre-nører valgte vi å kontrahere Veidekke da vi skulle sette i gang med boligprosjektet Støperiet, forteller prosjektdirektør Atle Sundby i Höegh Eiendom.

Omtrent samtidig signaliserte Skatteetaten at de så seg om etter nye lokaler i Moss.

– De skulle ha så mye arealer at vi måtte bygge nytt for å tilfredsstille deres behov. Veidekke ble dermed kontrahert både på Støperiet med 166 leiligheter og kontorbygget Ankers Hus, sier Sundby. MAD Arkitekter, som hadde vunnet konkurransen på Anker Hus, ble tiltransportert Veidekke.

To bygg i den gamle bygningsmassen skal beholdes, mye er allerede revet. Alt av infrastruktur manglet og måtte på plass; vann, avløp og trafoer. Opparbeidelsen av nødvendig infrastruktur og uteområdene var omfattende.

– Veidekke ble også tilbudt kontrakten på infrastrukturen, og holder styringen på alle tre kontraktene. Vi ville at de tre kontraktene på bolig, næringsbygg og infrastruktur skulle deles opp, sier Sundby.

Arbeidsfellesskap

Prosjektleder Tommy Hansen har vært med fra tilbudsfasen og har Veidekkes øverste ansvar. – Vi har strukturert oss med anleggsledere på hver av de tre prosjektene, vi skulle jo koordinere og håndtere alle prosjektene mer eller mindre samtidig. Vi har også et arbeidsfellesskap med våre datterselskaper Øst AS og Leif Grimsrud AS. Det blir en helt annen dynamikk enn med eksterne aktører. Med et arbeidsfellesskap råder vi over hele prosessen selv, og har en nytte av å kunne tilpasse de ulike ut-fordringene til hverandre, poengterer Hansen.

Han forteller at det var utarbeidet en god miljørapport og en saneringsbeskrivelse i forkant, og at de forurensede massene ble håndtert i henhold til rapportens anbefalinger. Høy grunnvannstand har gjort det nødvendig med vanntette konstruksjoner i kjeller.

– Det var kvikkleire i deler av området, så omtrent halve Ankers Hus ble kalkstabilisert før vi gikk i gang med gravingen. Det er brukt stålkjernepeler cirka 35 til 40 meter ned til fjell, sier Hansen. – Da vi kom opp på bakkenivå ble prosessen mer forutsigbar. Höegh Eiendom har vært veldig løsningsorienterte, og i et samspill fikk vi optimalisert prosjektet på gjennomføringssiden, spesielt når det gjaldt tilpasning med prefaben.

Prefabrikasjon

Resten av de åtte etasjene over bakken er prefabrikkerte elementer og hulldekker. Men det var nødvendig med noen grep for å komprimere byggetiden. Verket har bra tilgang med store lagerhaller. I en av disse prefabrikkerte Veidekke selv ytterveggselementene, som ble heist på plass etter hvert som prefaben ble ferdig.

– Sprinkelanlegget ble også prefabrikkert, basert på hovedsprinklingen. Straks vi fikk klarsignal kunne vi gå rett inn med de tekniske fagene. Vi kunne ikke starte før. Veidekke har nemlig en sikkerhetsregel på at ikke andre arbeider skal pågå under mens monteringen av prefabelementene foregår, forklarer Hansen.

Ankers Hus er på 10.100 kvadratmeter fordelt på inntil åtte etasjer, med en felles nedkjøringsrampe med Støperiet ned til parkeringskjelleren. De fire nederste etasjene har et gjennomgående atrium. Fra og med femte er etasjene inntrukket, slik at leietaker i denne etasjen har en egen takterrasse på taket over fjerde etasje. I tillegg til største leietaker Skatteetaten, er blant andre Colliers, BDO og Fylkestannlegen på plass.

Første etasje inneholder kantine, kurs- og møteromsenter for Skatteetaten og møterom for de øvrige leietakerne.

– Vi i Höegh Eiendom har forpliktet oss til at alle våre nybygg skal sertifiseres med en miljøprofil. Her går vi for BREEAM-NOR Very Good, i tillegg til at det er bygget etter passivhusstandard, sier Sundby om Ankers Hus som også er tilknyttet fjernvarme.

Bacheloroppgave

Kun første etasje har oppvarming via radiatorer, resten av bygget har all oppvarming og kjøling via ventilasjonsanlegget. Spørsmål rundt solskjermingen fikk ekstra fokus. Höegh Eiendom og Veidekke innledet et samarbeid med Høgskolen i Østfold, der temaet for en bacheloroppgave var hvorvidt MicroShade var et bedre alternativ enn tradisjonell solskjerming på Anker Hus.

MicroShade består av mikroskopiske lameller integrert i flere lag med glass i vinduer, som gradvis skygger for direkte sollys. Systemet begrenser også varmegjennomgangen.

– Studentene fikk i oppgave å se på alternative løsninger, kost/nytte og livsløpskostnader på MicroShade kontra tradisjonelle glassfasader. Vi hadde allerede valgt en løsning med utvendig solskjerming på tre av fasadene, og var kommet for langt i en prosess som ikke var reversibel. Oppgaven hadde ingen bastant konklusjon. Men vi tilegnet oss mye kunnskap om MicroShade, som det er interessant for oss å se nærmere på i fremtidige prosjekter, opplyser Hansen.

Grep mot useriøsitet

Ved å unngå å betale skatter og avgifter og dermed ikke bidra til fellesskapet, preger dessverre useriøse bedrifter til en svekkelse av omdømmet til en hel byggenæring. Et kriterium fra Skatteetaten som leietaker overfor Höegh Eiendom var behovet for å kontrollere og unngå useriøs aktivitet blant underentreprenører og leverandører på Ankers Hus. Det innledet et trepartssamarbeid med Höegh Eiendom, Veidekke og Skatteetaten.

– Vi forpliktet oss til å ha en utvidet kontroll på foretak og ansatte som skulle jobbe på prosjektene. Vi sendte inn månedlige mannskaps- og foretaksregistre for kontroll og hadde jevnlige møter med Skatteetaten. Det gikk på blant annet sporbarhet for ansattes lønn og boforhold. Vi oppdaget ingen avvik i forhold til denne avtalen, understreker Hansen, som også nevner et regime med streng adgangskontroll til byggeplassen godt hjulpet av digital registrering via byggekortet.

Prosjektet har ikke hatt skader eller ulykker med fravær, kun mindre hendelser.

I tillegg til de tre nevnte kontraktene på Verket, har Veidekke også hatt en fjerde entreprise. Det gjaldt totalrehabilitering av bygget M:6. De fire kontraktene har en verdi på 659 millioner kroner eksklusive avgifter.

– Til tross for en litt trang fremdrift klarte vi å levere prosjektet til den tiden Höegh Eiendom forventet av oss. det har i hele organisasjonen vår vært en stå-på-vilje og stayerevne fra start til vi var ferdige. Vi har vært oppe i 25 funksjonærer på det meste, med opptil 400 personer på det mest hektiske. Vi har klart å løse en totalitet for hele området, selv om det var store utfordringer med samtidigheter, slår Hansen fast.