Per Arne Barli (t.v.) og Andreas Solbakken Barli.

Andreas Solbakken Barli ny daglig leder i RVT

Styret i RVT AS har tilsatt Andreas Solbakken Barli som ny daglig leder i selskapet. 

Skiftet har vært planlagt over tid og trådde i kraft 1. januar.

– Lederskiftet kommer som følge av at vi ser behov for endringer i en periode med utsikter til kraftig vekst i et spennende marked. I samarbeidet med hovedaksjonær Taasinge Elementer AS er det behov for økonomisk kompetanse og ledelse gjennom endringsprosesser. Dette mener RVT ivaretas best med Andreas i lederrollen, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Per Arne Barli tiltrer stilling som seniorrådgiver i stab og tar samtidig midlertidig rolle som prosjektsjef. Prosjektsjef skal ha ansvar for å lede prosjektledere i gjennomføringsfasen, fra salg til overlevert kunde.

RVT AS har siden oppstarten i 2001 utviklet elementløsninger basert på tre i konstruksjon og kledninger.