Andreas Sjaastad er valgt inn som ny styreleder i Norsk Betongforening. Foto: Veidekke

Andreas Sjaastad ny styreleder i Norsk Betongforening

Norsk Betongforening fikk ny styreleder og flere nye styremedlemmer under sitt årsmøte 15. april.

Dette er styremedlemmene i Nork Betongforening (NB) 2021:
* Andreas Sjaastad, Veidekke (styreleder 2021)
* Synnøve A. Myren, Statens vegvesen (vara fra 2020)
* Trond Helgedagsrud, Mapei AS (vara fra 2018)
* Berit G. Petersen, Unicon AS (nytt styremedlem 2021)
* Thomas Bø, BEF (vara 2021)
* Erik A. Sundet, Cowi AS (vara 2021)
* Tor Arne Martius-Hammer, SINTEF og Maren Iren Kvia, Kruse Smith var ikke på valg.

- Det blir spennende å ta større del av det meningsfulle arbeidet NB gjør og skal gjøre. Styret er bredt og kompetent, og driftingen av Norsk Betongforening er veldig god, så her har vi store muligheter til å fortsette å utrette enda mer. De som kjenner meg eller har hørt meg på kurs vet at jeg elsker betong, så dette blir givende og gøy. For arbeidet videre vil kurs og kompetanseutvikling  fortsette å bli sentralt i NB sitt arbeid, noe som vil bli forsterket fremover. Det er allerede relevante kurs og webinarer for byggherre, RIB, entreprenører og betong- og materialprodusenter som er tilgjengelig for medlemmer/medlemsbedrifter, men her vil det satses enda sterkere i tiden fremover. Noe blir enda enklere å delta på grunn av at det meste skjer via webinar, selv om de aller fleste savner å kunne samles på kurs og konferanser. Den tiden kommer nok i løpet av året. Jeg gleder meg spesielt til Norsk Betongdag 2021, det blir en veldig spennende konferanse, sier Sjaastad i en kommentar.

Engasjement, spesielt blant den yngre garde, er noe han også brenner for.

- Yngres betongnettverk (YBN) har deltatt stort til etableringen av det internasjonale nettverket «Young members group» (YMG) i den internasjonale betongbransjen, Nå som jeg «pensjonerer» meg fra Yngres Betongnettverk (YBN) i mai og YMG i 2022, så følger jeg nok spent med på utviklingen i tiden fremover. De har engasjerte folk og gode forutsetninger for å komme enda lengre, sier han.

Trygve Isaksen ble takket for god innsats som styreleder gjennom en spesiell tid og fikk blomster levert på døra. Marianne Rødby og Magne Lysberg ble også takket for lang tjeneste og gode bidrag som styremedlemmer. Magne Lysberg fortsetter sin frivillige innsats i NB som leder for publikasjonskomiteen.