ANBUDSÅPNINGER

Anbudssprik på Bulandet-Værlandet

Av fire anbydere skiller det 55 millioner kroner mellom høyeste (203) og laveste anbyder (148) millioner kroner. De fire anbyderne Selmer Skanska, Veidekke, NCC Anlegg og Kruse-Betong. Byggherren, Statens vegvesen Sogn og Fjordane ville overfor Byggeindustrien ikke røpe hvilke entreprenører som skjuler seg bak tallene. Prosjektleder Aril Hanekamhaug opplyser at man i løpet av 14 dager vil ha finregnet summene og kommet frem til hvem som skal tildeles entreprisen. Han håper på anleggsstart i første halvdel av oktober. Prosjektet omfatter seks bruer, 1-felts, stålplatebærebruer med betongdekke i samvirke (kassetverrsnitt), totalt ca 1 000 m lengde. Veibygging ca 3,4 km. Mengde. Bruer: 3 900 kbm, stål 1 600 tonn. Vei: 73 000 kbm sprengning, 77 000 kbm fylling. Stålarbeidene utgjør 50 millioner kroner av entreprisen.