Forsker Knut Holtan Sørensen er professor i teknologi- og vitenskapsstudier.

Anbefaler strengere energikrav ved rehabilitering

Byggteknisk forskrift har gjort nybygg mer energieffektive, men byggebransjen gjør sjelden mer enn nødvendig, viser CenSES-forskning.

– Nybygg er en relativt liten del av vår bygningsmasse. Det er derfor behov for å få på plass effektive virkemidler som vektlegger energieffektivisering i forbindelse med rehabilitering. Kanskje særlig av næ ringsbygg, sier forsker Knut Holtan Sørensen i en pressemelding.

Han har i det tverrfaglige forskningssenteret CenSES ledet arbeidet med brukercaset «Energieffektivisering er den viktigste energiressursen. Skal Norge bli mer bærekraftig, er energieffektivisering helt nødvendig. Hvordan kan dette skje?»

Bygger billigst mulig

Studier av perioden 1995-2014 viser at byggebransjen sjelden gjør mer enn det som kreves for å tilfredsstille lover og forskrifter.

– Den dominerende fortellingen fra de intervjuede rådgivende ingeniørene er at deres oppdrag er å bygge billig innenfor rammene av byggeteknisk forskrift. Fokus er på å bygge billigst mulig. Reduserte energikostnader blir ikke oppfattet som et godt salgsargument, sier Sørensen.

Skjer indirekte
Dagens virkemidler er derimot ikke uten effekt.

– Forskriftene er relativt strenge for nye bygg, som derfor også holder er relativt høyt nivå. Likevel, mye energieffektivisering har skjedd indirekte som fø lge av ny teknologi eller som konsekvens av oppussing for bedre komfort.

Strømprisen har liten betydning

Det samlede energiforbruket per husholdning gikk ned med drøye 20 prosent i perioden 2001 til 2014, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

En viktig årsak til denne nedgangen er trolig flere luft-til-luft-varmepumper.

– Vi tror det, for vi ser at strømprisen har liten betydning for den jevne forbruker. Med unntak av de som har veldig dårlig råd, bruker folk den strømmen de trenger.

Miljøprofilering

Når det gjelder endringer over tid i energiforbruket i næringsbygg finnes det ifølge CenSES lite kunnskap.

– Det er mye som tyder på at det har vært lite endring her. De som investerer mest i tiltak i næringsbygg, gjør det fordi de ønsker å profilere seg som miljøvennlige.

Forskningssenteret CenSES etterlyser nye virkemidler.

– Vi må ikke glemme at mye av energiforbruket avhenger av livet vi lever i bygningene. Helt like bygninger kan ha svært forskjellig energiforbruk. Det avhenger blant annet av hvor varmt vi ønsker å ha det og hvor mange elektriske apparater vi bruker. Dette kan vanskelig løses gjennom forskrifter. En mulighet er å mobilisere håndverkere og vaktmestere, sier Sørensen.

Om CenSES

  • CenSES er et tverrfaglig nasjonalt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME Samfunn).
  • Senterets forskning skal bidra til å styrke forståelsen av de økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle sidene ved utvikling og innføring av ny fornybar energi og miljøteknologi i samfunnet.
  • CenSES skal bidra til et solid faktagrunnlag for offentlige og private beslutningstakere i grenseflaten mellom klima-, energi- og industripolitikk.