Illustrasjon: A-lab / GXN / Edit/atelier / iArk / Sweco / Akershus eiendomIllustrasjon: A-lab / GXN / Edit/atelier / iArk / Sweco / Akershus eiendomIllustrasjon: A-lab / GXN / Edit/atelier / iArk / Sweco / Akershus eiendom

Anbefaler å rive Galleri Oslo og bygge dette

En arbeidsgruppe har de siste månedene, på oppdrag fra eierne, sett på mulighetene for Galleri Oslo.

Det skriver Aftenposten i en artikkel mandag.

Fem ulike skisser til hva som kan bygges på tomten som i dag huser Galleri Oslo, skal ha blitt behandlet av en arbeidsgruppe i vinter, skriver avisen. Arbeidsgruppen anbefaler at man går videre med prosjektet. De peker på arkitektforslaget fra A-Lab som det beste, og anbefaler at A-lab skal bidra videre i en reguleringsprosess.

Eierne, som er organisert som et sameie med Oslo Areal som største eier og Akershus fylkeskommune som nest største, fikk forslaget presentert mandag denne uken.

Forslaget fra A-lab har flere elementer:

  • To nye høyhus med kontorer nærmest Oslo S og Plaza.
  • Boligblokker med blandende høyder på resten av tomten, med avtagende høyde mot dagens boligbebyggelse på Grønland.
  • Bussterminalen lagt under bakken.
  • Brede fortau og flere nye torg, samt utadvendt virksomhet i første etasje hele veien bortover Schweigaards gate.
  • Å åpne opp Akerselva og lage en sammenhengende elvepark opp til Grønland.
  • Ny gågate gjennom kvartalet.

– Vi ser virkelig frem til å videreutvikle planene sammen med eierne, sier Geir Haaversen, partner i A-lab, til Aftenposten.

Les mer om forslaget og om Galleri Oslo på aftenposten.no.