– AMV er glad for at Containertech blir en del av konsernet. Med Containertech på laget styrker vi både vår kompetanse og gjør AMV til en mer komplett samarbeidspartner mot våre kunder, sier administrerende direktør Peder Andersen i AMV. Arkivfoto

– AMV er glad for at Containertech blir en del av konsernet. Med Containertech på laget styrker vi både vår kompetanse og gjør AMV til en mer komplett samarbeidspartner mot våre kunder, sier administrerende direktør Peder Andersen i AMV. Arkivfoto

AMV kjøper Containertech

AMV AS har inngått en avtale om å kjøpe 100 prosent av aksjene i Containertech AS.

– AMV vil gjennom oppkjøpet av Containertech ytterligere styrke selskapets produktportefølje for å kunne levere komplette løsninger rettet mot tunnel-, anlegg- og gruvemarkedene. AMV og Containertech utfyller hverandre godt, begge selskap arbeider innenfor samme segmenter, men i dag med ulik produktportefølje, skriver selskapene i en felles pressemelding.

– AMV er glad for at Containertech blir en del av konsernet. Med Containertech på laget styrker vi både vår kompetanse og gjør AMV til en mer komplett samarbeidspartner mot våre kunder. Vi ser et betydelig verdiskapingspotensial gjennom oppkjøpet, og sammen med andre selskaper i vårt konsern vil dette gi merverdi for oss og våre kunder. Vi er også meget godt fornøyde med at Trond Aage fortsatt skal være med som daglig leder i Containertech og sammen videreutvikle bedriften, sier administrerende direktør Peder Andersen i AMV.

– For Containertech har vi funnet en god partner i AMV som kan bidra til ytterligere volum og produktutvikling og samtidig levere unike løsninger i markedet, sier Trond Aage Krosby i Containertech.

Containertech AS er etablert i Askim med en omsetning på rundt 75 millioner kroner og har tolv ansatte.

Selskapet leverer intelligente containerløsninger til større kunder primært i Norden samt i Europa.