Amfi Os

Amfi Os

Sted: Os

Prosjekttype: Utbygging

Kontraktssum eks mva:
50 millioner kroner

Bruttoareal: 6.700 kvm

Byggherre: Forretningsbygg

Totalentreprenør: LAB Entreprenør

Prosjektleder, byggherre: Norconsult

Arkitekt: Arkitektkontoret Waage

Rådgivere: RIB: Rambøll - RIV: Techmentor - RIE: Bergen Elteknikk - RIGeo: Multiconsult - RIBr: Sweco

Underentreprenører/leverandører: Grunnarbeider: Halvorsen GT - Asfalt: Asfalt og Maskin - Betongelementer: Spenncon - Gulvstøp og avretting: Betonggulv - Stålkonstruksjoner: BSI - Taktekking: Fløysand Tak - Glass- og alu.fasade: John Holvik - Rekkverk: Midthaug - Tømrer: Åsane Byggmesterforretning - Maler og gulvlegger: Arne Strønen - Flislegger: Ny-Hus - Rørlegger: E Sjøstrøm - Elektro: Bergen Elteknikk - Ventilasjon og blikkenslager: Østensen Eftf - Butikkjøling: Carrier Refrigeration Norway - Branntetting: Firesafe - Sprinkler: Sprinkler Vest - Lås og beslag: Låsservice - Anleggsgartner: Anleggsgartnermester Askeland - Byggvask/rent bygg: Rent Tørt Bygg Consult

LAB Entreprenør har bygget ut Amfi Os i Os kommune i Hordaland med 6.700 kvm og bygget om cirka 2.000 kvm.

Den nye delen omfatter en Coop Extra butikk på 2.500 kvm (lager inkludert), en parkeringskjeller på 1.800 kvm og et 2.400 kvm parkeringsdekke på taket.

Kort byggetid
Tiltakshaver er Forretningsbygg AS. Utbyggingen er planlagt av Arkitekt-
kontoret Waage AS og utført i totalentreprise. LABs kontraktssum er 50 millioner kroner eks mva. Grunn-
arbeidene startet i februar 2011. Den nye delen ble tatt i bruk 27. november.

Krevende grunnarbeid
Prosjektleder Steinar Norheim i LAB Entreprenør forteller at grunnen bestod av kvikkleire, kvikksand og morene-
masser.

– Det var nesten 40 meter ned til fast fjell. Den nye delen er bygget på en betongplate som flyter på massene, såkalt kompenserende fundamentering. Sikringsarbeidene var ganske omfattende og krevende. Byggegropen ble spuntet på tre sider. Inn mot den eksisterende delen av kjøpesenteret brukte vi rørspunt som vi stivet av med skråband boret ned til fjell. De lengste skråbandene er 55 meter. Geologer fra Multiconsult fulgte grunnarbeidene hele tiden. Vi tar med oss nyttig erfaring fra krevende grunnarbeid fra dette prosjektet. Det er ikke ofte vi bygger oss ned i slike masser.

Betong og stål
Den nye delen av Amfi Os har tilnærmet rektangulær form. Kjøpesenterets nye hovedinngang ligger i den nye delen og har fått trekantet form innvendig og en skråstilt glassfasade.

Parkeringskjelleren er i plasstøpt betong og stål, mens bærende konstruksjon over bakken er i betongelementer. Det er lagt radonduk under den nye bygningsdelen. Taket er flatt, isolert, tekket med takbelegg og har påstøp for parkering. Fasadene består av malte betongelementer, samt glass i inngangspartiet. Innvendig er det flis på gulv, malte betongvegger og faste gipshimlinger (inngangsparti og fellesareal).

Det ble praktisert rent bygg i byggeperioden. Konstruksjonen ble tørket ut med rotoravfukter. Steinar Norheim sier at konstruksjon med betongelementer, store volum og få innvendige vegger gjorde at fuktfaren var liten.

Den nye delen av kjøpesenteret har universell utforming. Det er varmekabler i rampen til parkeringsdekket på taket og i nedkjøringen til parkeringskjelleren. En rampe for varelevering til Coop Extra kan også brukes av andre butikker i senteret.

Ventilasjonsanleggene er balanserte og har varmegjenvinning. Kjøleanlegget i Coop Extra genererer overskuddsvarme som gjenvinnes. Butikken kjører også omluft. Det er 17 cm isolasjon i ytterveggelementene og 40 cm i taket. Den nye delen er fullsprinklet. Det er soldempende glass i inngangspartiet. På taket er det plass til cirka 80 biler, i kjelleren knapt 60.

Ingen fraværsskader
Steinar Norheim sier at de krevende grunnforholdene og den korte byggetiden var de to største utfordringene i prosjektet.

– Vi tapte nesten to måneder i starten og hadde råbygget ferdig i slutten av august. Med god planlegging og flinke og engasjerte håndverkere klarte vi å bli ferdige etter planen. Ca 100 håndverkere var med da aktiviteten var på topp.

Arbeidet ble fullført uten fraværsskader. Når flere fag skulle arbeide på samme sted planla vi dette grundig. LAB Entreprenør har hatt null i H-verdi siste to og et halvt år.

Tekst og foto: Ole Harald Dale


Flere prosjekter