Seniorrådgiver Bente Johnsen Aase i Vegdirektoratet og direktør Joon Ho Chung i den koreanske industrigiganten Hyundai. Foto: Kjell Solem, Statens vegvesen

Amerikansk og asiatisk interesse for Vegvesenets OPS-prosjekter til 18 milliarder

200 representanter møtte opp da Statens vegvesen arrangerte en felles markedsdag for OPS-prosjektene Nytt Sotrasamband og Hålogalandsveien. Prosjektene tiltrekker seg interesse fra både asiatiske og amerikanske aktører.

De to prosjektene har et prosjektanslag på totalt 18 milliarder kroner. Statens vegvesen skriver på sitt eget nettsted vegnett.no at prosjektene er blant de største som er ventet ut i markedet på verdensbasis i 2019.

Stor internasjonal interesse

Blant de 200 som deltok på markedsdagen var ifølge Statens vegvesen representanter for de fleste store entreprenør- og rådgiverselskapene i det norske markedet. Men også entreprenører fra Japan, Kina, Sør-Korea, Spania og USA viste interesse for de kommende store OPS-prosjektene.

200 representanter fra de fleste store entreprenør- og rådgiverselskapene i det norske markedet, men også mange internasjonale aktører møtte opp på markedsdagen. Foto: Kjell Solem, Statens vegvesen

– Vi tar deltakelsen som et tegn på vi vil få en god prosess med meget dyktige entreprenører, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Statens vegvesen til vegnett.no.

Sotrasambandet først ut

Først ut i markedet er Sotrasambandet, der anbudsdokumentene kommer ut våren 2019. For dette prosjektet vil fasen med prekvalifisering skal foregå i tre måneder. For Hålogalandsveien starter anbudsprosessen etter at prosessen med Sotrasambandet er ferdig.

Sotrasambandet er først ut. OPS-kontrakten lyses ut til våren. Prosjektet innebærer blant annet bygging av ny Sotrabru. Brua får en en lengde på 950 meter inkludert viadukter. Illustrasjon: Baezeni

I møtet kom det fram at Vegvesenet vil invitere tre leverandører til å delta i selve konkurransen om nytt Sotrasamband. Gjennom en omfattende dialogfase skal disse firmaene få prosjekter under huden og ha et best mulig grunnlag for å levere tilbud.

– Vi legger stor vekt på dialogen vi skal inn fordi det gir grunnlag for en riktig risikoforståelse og gode løsninger i byggeperioden, sier Sandvin.

Sotrasambandet har en anslått totalkostnad på 10 milliarder kroner. Finansiering, drift og vedlikehold som skal inngå i OPS-kontrakten er ikke regnet inn i dette beløpet. I tillegg skal en høyspentledning legges om, dette er arbeid som ikke omfattet av selve OPS-kontrakten.

Dette prosjektet og hvilke utfordringer en eventuell entreprenør vil møte, kan du lese mer om i Byggeindustrien nr 18.

– Vi tar den store deltakelsen på markedsmøtet som et godt tegn og at mange er interessert i prosjektet, skriver prosjektleder Espen Hammersland for rv. 555 Sotrasambandet til Byggeindustrien.

Han opplyser at entreprenørene på markedsmøtet først og fremst var i interessert i hvordan de kan bli prekvalifisert for prosjektet og hvilke krav som gjelder.

For Nytt Sotrasamband skal det blant annet bygges en med et spenn på 600 meter og en lengde på 950 meter inkludert viadukter.

Hammersland opplyser til Byggeindustrien at det kreves at entreprenøren har erfaring fra store bruprosjekter.

Utfordringer nord for polarsirkelen

Håloglandsveien blir heller ikke noe lite prosjekt med en tilsvarende anslått totalkostnad på 8,6 milliarder kroner. Disse anslagene omfatter også arbeid og kostnader utenom selve OPS-kontrakten.

For det internasjonale publikummet redegjorde Reidar Johannesen for de geografiske og klimamessige utfordringer et stykke nord for polarsirkelen i et prosjekt som binder Hinnøy sammen med Harstad og Sortland. Den totale utbredelsen er 83 kilomenter. 48 kilometer skal gå i ny trase og av dette vil 28 kilomenter ligge i tunneler.

– Den som er nærmest til å håndtere risikoen skal bære den

Bente Johnsen Aase i Vegdirektoratet orienterte ifølge vegnett.no om den foreløpige fremdriftsplanen.

Anbudsdokumentene vil gå ut i markedet i våren 2019. Forhandlingsfasen med de valgte grupperingene vil trolig pågå ut august 2019.

Aase viste til at Vegvesenets OPS-modell dreier seg å få en kostnadseffektiv risikofordeling.

– Den som er nærmest til å håndtere risikoen skal bære den, sa hun.

Vegvesenet legger foreløpig opp til at leverandøren får et kontanttilskudd på inntil 70 prosent av byggekostnaden tidlig i perioden og et årlig vederlag i driftsperioden som går over 25 år.

– Ved tidlig kontantbetaling reduserer vi statens finanseringskostander i prosjektet, påpekte Aase.

OPS-prosjekt innebærer at Statens vegvesen inngår avtale med et selskap som skal bygge og finansiere i byggeperioden.