Dag Øyvind Lien (t.v.) og Frode Eek Foto: Holte

Ambita og Holte samarbeider om byggsøk-løsninger

Ambita og Holte har på hver sin kant utviklet verktøy for innsending av digitale byggesøknader. Nå velger de å samarbeide for å få ut kartprodukter og eiendomsdata til byggenæringen gjennom sine byggsøk-løsninger.

Ambitas Infoland, som jobber innen eiendomsinformasjon knyttes nå opp mot Holte ByggSøks digitale byggesøknadsløsning. Fra før av har Ambita i samarbeid med Norconsult tatt i bruk flere kart- og eiendomsopplysninger i deres fellesutviklede søknadsløsning.

– Dette samarbeidet handler om å gjøre det enklest mulig for kunden. Byggesøknader kan være komplekse og har høye krav til dokumentasjon. Denne informasjonen finnes i Infoland. Ved nå å integrere Infolandi selve søknadsløsningen bidrar vi til å gjøre søknadsprosessen enda smidigere og enklere. Kundene vil kunne søke opp informasjon digitalt og finne det de trenger om eiendommen inne i de profesjonelle byggesøknadsløsningene, sier Dag Øyvind Lien i Ambita i en pressemelding.

– Vi er svært godt fornøyde med partnerskapet vi har fått til med Ambita rundt det å koble inn større deler eiendomsdata i de de digitale byggesaksprosessene. Fra før av har vi utviklet markedets mest brukte digitale nabovarslingstjeneste i Holte ByggSøk sammen med Geodata. Vi har tro på at disse tre aktørene sammen vil kunne sikre at byggenæringen alltid får tilgang på de beste digitale kart- og eiendomsdataene i årene som kommer, sier produktdirektør Frode Eek i Holte i meldingen.

Holte og Ambita/Norconsult er to av cirka 20 leverandører som har tjenestekonsesjon for å kunne tilby søknadsløsninger med støtte fra Fellestjenester BYGG på Altinn-plattformen. De nye søknadsløsningene erstatter dagens ByggSøk fra DIBK som stenges for nye søknader fra og med 1. oktober 2020. Alle som skal sende inn søknader må derfor velge et system fra en av disse søknadsleverandørene.

De nye løsningene har som mål å effektivisere håndteringen av byggesøknader i kommunene.