Ambisiøse PTL etablert i Tromsø

PTL har overtatt samtlige aksjer i Tromsø-selskapet Byggpro AS. Ambisjonen er å bygge opp det ledende prosjektledelsesmiljøet i Nord-Norge.

Virksomheten til Byggpro fortsetter som PTLs avdelingskontor i ishavsbyen. Byggpro AS driver med uavhengig prosjektledelse i hovedsak innenfor byggebransjen. Men arbeider også med prosessledelse innenfor organisasjons- og forretningsutvikling som coaching og utvikling av prosjektgrupper (teambuilding). Firmaet, som ble etablert i 2002, er lokalisert i Tromsø og har i dag fire ansatte. Oppdragene medfører at virksomheten også strekker seg langt utenfor Tromsø. Blant Byggpros oppdrag kan nevnes Fokuskvartalet og Langnes skole for Tromsø kommune samt ombygging av SAS-hotellet for Radisson SAS Hotels. Det var i fjor høst at ledelsen i Byggpro tok initiativet til drøftinger med PTL om nærmere samarbeid. Bakgrunnen var at Byggpro ønsket å bli en del av et større prosjektledelsesmiljø for å kunne legge grunnlaget for å skape en ledende prosjektledelsesbedrift i Nord-Norge. For Byggpro var dette en naturlig videreutvikling av en strategi med klar satsing på uavhengig prosjektledelse. Satsingen vil i første omgang konsentreres innen bygg og anlegg, men vil senere utvides mot andre typer prosjekter innen forretningsutvikling. PTL ble valgt fordi de fremsto som det mest spennende uavhengige prosjektledelsesmiljøet i landet med en ambisjon om å bli landsdekkende, sier Eivind Edvardsen som fortsetter som leder i Tromsø. Det mest spennende med PTL er at de hjelper sine kunder med alle typer prosjekter og endringsprosesser fra eiendomsutvikling via infrastruktur til IKT-prosjekter, lederutvikling og forretningsutvikling, fremholder Edvardsen. PTL har etter integrasjonen av Byggpro 104 ansatte hvorav 43 ved hovedkontoret i Trondheim, 42 i Oslo, 15 i Kristiansand og 4 i Tromsø. Med dette representerer PTL et av landets største miljøer innenfor sine fagområder. PTL er et medarbeidereid firma, og Byggpros aksjonærer som er de ansatte, går inn som eiere i PTL. For PTL bringer Byggpro inn en markedsmulighet i Nord-Norge med basis i Tromsø. For oss var en slik sammenslutning av interesse fordi vi har en strategi om å være på de sentrale stedene i landet. Når forretningsidé og kjemi stemte så godt, var det i grunnen en lett avgjørelse, kommenterer adm. dir. Sven Erik Nørholm i PTL. PTL i Tromsø vil på samme måte som PTL rendyrke uavhengig prosjektledelse. I første omgang vil dette være knyttet til prosjekter innen eiendomsutvikling, bygg og anlegg både i forbindelse med rehabilitering og nybygg. Videre vil bygge- og prosjekteringsledelse være tjenester som fortsatt skal tilbys. Ytterligere kompetanseoppbygging og rekruttering vil skje også innen andre prosjektområder som forretningsutvikling, team- og lederutvikling for å nå ambisjonen om å bygge opp det ledende prosjektledelsesmiljøet i Nord-Norge.