Amalie Skram vgs og AdO Arena

Anders Sol¿st

I august ble den kombinerte videregående skolen og det nasjonale anlegget for svømming og stup på Nygårdstangen i Bergen tatt i bruk.

Fakta

Sted: Nygårdstangen, Bergen

Prosjekttype:
Nybygg, svømmeanlegg og skole

Budsjettramme: 1,8 mrdkroner

Bruttoareal: 37.000 kvm

Tiltakshaver: Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune

Arkitekt: KHR Arkitekter

Totalrådgiver: EKJ Rådg ing

Byggeprogram vgs og prosjektledelse: Rambøll

Hovedentr grunnarbeid: NCC

Hovdedentr bygg:
Veidekke Entreprenør

Hovedentr innredning:
JH Nævdal Bygg

UE og leverandører Veidekke: Grøfter og mindre grunnarbeider: Vassbakk & Stol l Glideforskaling trappehus: Interform l Hulldekker: Spenncon l Plattendekker: Voss Cement l Påstøp betong: Betongulv l Spennarmering: Dywidag l Stål-
arbeid inkl gitterdragere: Ruukki Construktion AB l Deltabjelker i stål: Peikko l Isolerte fasadeelementer: Plannja l Prefab takelementer i stål: SkanDek l Montasje av takelementer: SkanTag l Utvendig granitt-trapp mot øst: Anleggsgartner Wikholm l Taktekking: Takentreprenøren l Alu tekking og fasadekledning: Bygg og Ventilasjon l Fasadearbeider, herdet glassfasade, utvendige dører, alu/ glassfasade og overlyskonstruk-
sjoner: Hubro l Trevinduer: H-vinduet Magnor l Solavskjerming: Vest Norsk Solavskjerming l Heve-/senke-
konstruksjoner i bassenger: AfW Wassertechnologie GmbH &Co l Montasje av bassengutstyr: Klubben l Brannisolasjon av stålkonstruksjoner: Firesafe l Tårnkran: Kranor l Maskin- og brakkeutleie: Ramirent l Byggvask/ rent tørt bygg: Renex

UE JH Nævdal Bygg: Systemvegger og strekkhimling: Acusto l Strekk-
himling (under Acusto): Extenzo og Stretch Ceiling Scandinavia l Maler: Malermester Urdal l Gulvlegger: Paul I Kronheim l Pusshimlinger: Bygg & Akustikmontage l Leverandør av pusshimlingssystem: Fellert l Branngardin og brannporter: Haby l Dører og generelle byggevarer: Neumann Bygg l Solavskjerming: Vestnorske Solskjerming l Idretts-
hallutstyr: Scandisport l Trapper og rekkverk: Trakon Vest l Tidtakings-
system oa: Rantzows Sport l Bassengutstyr: Aquasport l Vannrutsjebane: Hydrosport l Heve-/senkebunn: Variopool l Glassvegger og låssystemer: Hole Glass l Fast innredning: Idema l Storkjøkken: Metos l Servicebruer i atrium: Noracon l Brannimpregnert tre: Woodify l Stillas: StS Gruppen

Amalie Skram vgs har 900 elever og cirka 100 ansatte. I tillegg til undervisningslokaler rommer skolen kantine, bibliotek, lesesal, spesialrom for naturfag og en idrettshall med internasjonale mål for håndball.

AdO Arena er oppkalt etter den avdøde Alexander Dale Oen, og inneholder et åtte baners 50 meters basseng med internasjonale mål, et stupebasseng med stupebrett for en, tre, fem, sju og ti meter, et familiebasseng og et terapibasseng som ligger i et eget rom.

Hovedbassenget har en heve- og senkebru som gjør at det kan fungere som 25 meters basseng. I en del av bassenget er det et hev- og senkbart bord. De fire bassengene rommer totalt sju millioner liter vann.

1,8 milliarder kroner
Tiltakshavere er Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune. Bygget er tegnet av det danske arkitekt-firmaet KHR Arkitekter, som vant en arkitektkonkurranse med sitt forslag Helleren. NCC Anlegg utførte grunn-arbeidene, Veidekke Entreprenør har ført opp bygget, mens JH Nævdal Bygg har innredet det. Bygget er 37.000 kvadratmeter. Budsjettramme er 1,8 milliarder kroner. Mens Veidekkes kontrakt var på cirka 500 millioner kroner. Da aktiviteten var på topp var cirka 400 personer med på byggingen, halvparten av dem fra Veidekke. Byggestart var i juni 2011.

Sekantvegger
AdO Arena ligger på en sjø-
fylling og svømmeanlegget er bygget innenfor en beskyt-
tende sekantvegg. Her har NCC boret og støpte 236 sekantpeler som danner en tett vegg rundt store deler av svømme- og stupearenaen. Disse pelene er 1,5 meter i diameter og går 25 til 30 meter ned i grunnen. Det gikk med nærmere 17.000 kubikkmeter betong og 350 tonn armering, og annenhver pel er armert.

Sekantveggen er forankret med 115 løsmassestag som er 23 til 30 meter lange. I bunnen av gropen er det 258 strekkpeler og 15 trykkpeler i stål som skal ta bort oppdrift. Overflødig betong på innsiden av sekantpelene ble fjernet med mikrosprenging og splitt for få en rett bruddsone.

2.666 lass med betong
Prosjektleder Øyvind Dietrichtson i Veidekke Entreprenør forteller at bygget har en streng form med kompleks geometri.

Bassengdelen og første etasje av skoledelen er plasstøpt. Videre opp i skoledelen er det i all hovedsak bærekonstruksjon av stål og hulldekker. I bygget er det fire glide-støpte trappesjakter og en glidestøpt heissjakt. Det gikk med 10.000 kubikkmeter B45, 6.000 kubikkmeter B35 og 2.500 tonn armering i bygget. Cirka halv-
parten er støpt med SKB. Betongen kom fra NorBetongs anlegg på Damsgård, og ble fraktet til byggeplassen på 2.666 billass. Største enkeltstøp var på nesten 1.000 kubikkmeter.

Den bærende konstruksjonen av stål er på 2.800 tonn og består av 21.000 prefabrikkerte komponenter. De største enkeltdelene er dragere på 30-40 tonn, og de lengste gitterdragerne 53 meter. Dragerne ble transportert i seksjoner, skrudd sammen på bygge-plassen og løftet på plass.

Spesialtransport

Taket har tosidig fall og består av elementer som ble bygget i Danmark og fraktet til byggeplassen på spesialtransport. Elementene er 20 x 3 meter, og de ble tekket på fabrikk og lasketekket ved montasje.

Alle yttervegger har isolerte sandwichelementer tekket med glass som er herdet og emaljert på baksiden. Glassrutene står i kassetter av aluminium. Bygget har store glassfasader mot i bassengdelen og mot nord.

Tek07
Det er belegg på de fleste gulvene, med unntak av kantinekjøkken og våtrom som er flislagt, og de fleste veggene er plassbygde. Mellom bassengdelen og skoledelen er det en stor glassvegg. I klasserommene er det systemhimlinger. Himlinger i fellesarealer består i stor grad av isolerte plater som er sprøytepusset. Bassengdelen har fliser på gulv og vegger. Taket har mange sprang og kompleks bæring i stål. De synlige flatene i taket består av kryssfiner trukket med strekkhimling.

Hele bygget har universell utforming. Det er lyddemping med perforerte plater på veger og i himlinger i fellesarealer i skole-delen. Formen på taket i bassengdelen demper lyd. Sorteringsgraden for byggavfall er 87 prosent.

Mange utfordringer
Øyvind Dietrichtson forteller at størrelsen, kompleks geometri, avanserte stålkonstruksjoner og høyden i bassengdelen var de største utfordringene i prosjektet.

– Vi tar med oss nyttige erfaringer fra å føre opp et komplekst prosjekt i stor skala, sier Dietrichtson.

Daglig leder Tor Harald Nævdal i J H Nævdal Bygg sier at bedriften hadde oppdrag med gulvarbeider, maling, glassvegger og innredninger ved siden av tømrerarbeider. Bedriftens kontraktssum er cirka 150 millioner kroner eks mva. Bedriften hadde mellom 40 og 50 egne tømrere plass innleide på prosjektet.

Nævdal sier at de største utfordringene var høyden, spesielt over bassengene, mange spesielle løsninger og strenge krav til kvalitet.

– Det var også utfordrende at det pågikk mange sideentrepriser samtidig og var mange underentreprenører på prosjektet, noe som krevde mye koordinering, sier Nævdal.

Signaliserer ungdom og sport
Sivilarkitekt Jacob Brøndsted i det danske arkitektfirmaet KHR Arkitekter forteller at intensjonen var å lage et bygningsmessig svar på et lite pent sted med jernbane, en brannstasjon og vannet.

– Bygget må kunne håndtere kraftfulle naboer og vannet i svømmehallen måtte synliggjøres. Det skal også bidra til at en del av byen som ikke har hat et tydelig ansikt får det. Sett fra fjell rundt Bergen er bygget et nytt peilemerke. Den synlige og kulørte fasaden signaliserer at bygget rommer ungdom og sport. Bygget er kompakt med mange funksjoner. Det har liten overflate i forhold til størrelsen, noe som er med på å gjøre det energieffektivt, sier Brøndsted.


Flere prosjekter