Alpine Bau kan ha forberedt konkurs 12 dager før sammenbruddet

Et informasjonsskriv Alpine Bau sendte ut til sine ansatte samme dag som det ble klart at selskapet var insolvent, tyder på at østerrikerne gjorde konkursforberedelser 12 dager før sammenbruddet. Ledelsen ved Fellesprosjektet er overrasket over opplysningene.

Det var mange rykter i forkant av Alpine Bau-insolvensen om at entreprenøren slet økonomisk. Tidligere i år refinansierte de derimot gjelden sin, og var klare på at de var utenfor konkursfare. 19. juni måtte derimot selskapet meddele en skifterett i Wien at de ikke hadde midler å drive videre.

Alle meldinger fra selskapet har hittil tydet på at sammenbruddet skjedde raskt, og at det til det siste ble jobbet mot eiere og banker for å finne en løsning. Men nå ser det ut som om insolvensen var et scenario Alpine Bau hadde vært klar over adskillig lengre.

Byggeindustrien har fått tilgang til papirene Alpine Bau sendte ut til sine ansatte etter at insolvensen var et faktum. Informasjonsskrivet er datert 18. juni, en dag før selskapet gikk til skifteretten i Wien, men det inneholder også et ark som er datert adskillig tidligere.

Ved det som nærmest ser ut til å ha kommet med ved en feiltagelse, er siden som inneholder hvilke summer arbeiderne har krav på datert med en annen dato. Nederst på siden står det nemlig hvem som har opprettet dokumentet og når; 06.06.2013.

Dette tyder på at Alpine Bau var klar fullt klar over hvilken vei det kom til å gå, og gjorde dermed forberedelser på det uunngåelige 12 dager før selskapet gikk under. I mellomtiden fortsatte arbeidet på de forskjellige byggeplassene rundt om i Europa, blant annet på de tre i Norge, uanfektet av dramaet som utspant seg i de østerrikske kulissene.

Ved det største norske Alpine-prosjektet, milliardutbyggingen Fellesprosjektet E6 Dovrebanen, er de overrasket over opplysningene Byggeindustrien sitter på.

- Informasjonen om at Alpine Bau allerede 6. juni forberedte seg på en mulig insolvens er helt ny for oss i Statens vegvesen og Jernbaneverket, sier prosjektleder Taale Stensbye til Byggeindustrien.

- Vi hadde på dette tidspunktet heller ikke informasjon om at den økonomiske situasjonen i Alpine Bau var særlig annerledes enn det den hadde vært det siste halve året, legger han til.

En Alpine-leverandør uttrykker fortvilelse over at selskapet drev videre på tross av at de gjorde konkursforberedelser. De anslår at leverandørene kunne spart et millionbeløp dersom arbeidet hadde blitt stanset tidligere.