Allmenngjøring i byggesektoren i Hordaland

Tariffnemnda har nå fastsatt forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser i Hordaland fylke.

På bakgrunn av en begjæring fra LO har Tariffnemnda truffet vedtak om å allmenngjøre deler av Fellesoverenskomsten for byggfag for byggearbeid i Hordaland fylke. Lønns- og arbeidsvilkår som følger av forskriften vil gjelde som minstevilkår for alle arbeidstakere i byggesektoren, innenfor forskriftens virkeområde. Forskriften trer i kraft 1. januar 2006.