Fra Byggedagene 2017.

Aller siste mulighet til å melde seg på Byggedagene 2018 - meld deg på her

Byggedagene med Byggegalla 2018 arrangeres 14. og 15. mars 2018 på Radisson BLU Plaza Hotel i Oslo.

Her kan du se programmet og melde deg på Byggedagene 2018

Tematikken som danner grunnlaget for Byggedagene 2018 har fått overskriften «Internasjonalisering og globalisering - Verden blir mindre, men mulighetene større?» For å kunne belyse ulike problemstillinger rundt dette temaet har arrangøren vært så heldige å få med seg en rekke spennende og dyktige innledere. BNL-sjef Jon Sandnes setter agendaen for dag 1 i sitt åpningsinnlegg og Rune Bjerke vil snakke om bankdrift i en ny tidsalder. Styreleder Johan H. Andresen i FERD vil dele sin kunnskap rundt visjons- og verdibasert eierskap og ledelse, som blir stadig viktigere momenter for fremtidens vinnere i forretningslivet.

Helge Orten, som leder Transport -og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, kommer innom den enorme samferdselsutbyggingen i Norge som jobbskaper – og dette følges opp gjennom en samtale mellom Terje Moe Gustavsen, Liv Kari Skudal Hansteen, Kari Sandberg, Siri Bakken, og Kirsti Leirtro - i tillegg til Orten. Etter lunsj får man blant annet høre fra SINTEF-sjef Alexandra Bech Gjørv, konkurransedirektør Lars Sørgard, Norconsults Tore Lie Falkenberg, Albert Kr. Hæhre fra BetonmastHæhre, Bjørn Børseth i Nye Veier, Skanskas Ståle Rød, Giv Brantenberg i HeidelbergCement, Snøhettas Eli Synnevåg og Pål Kvalheim fra Telenor Eiendom. Johan Kaggestad avslutter det faglige programmet på konferansens første dag. Programmet på dag 1 vil bli ledet av NHOs Christian Chramer.

Som tidligere vil man på dag to av Byggedagene høre mer om Bygg21 og deres arbeid. Dag 2 er denne gangen er lagt opp slik at man følger en moderne byggeprosess steg for steg – hvor en rekke dyktige foredragsholdere alle vil gjøre tilhørerne litt mer kunnskapsrike i løpet av arrangementet. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpner dag 2, og Espen Beranek Holm skal sørge for at arrangementets andre dag kommer vel i havn.

Dag 2 er et samarbeid mellom Bygg21, Enova, Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og Sintef.

Onsdag kveld er det tradisjonen tro klart for ByggeGalla i Sonja Henie-salen. Her skal blant annet prisene Årets Bygg og Årets Anlegg i tillegg til Årets Trebyggeri, som alle har mange gode vinnerkandidater, deles ut.

Byggedagene arrangeres av Byggeindustrien/bygg.no, EBA og BNL.

Her kan du se programmet og melde deg på Byggedagene 2018