50 meter lange Sedillkbekken gangbru ble støpt torsdag. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesenBru nummer 15 på E134 i Kongsberg ble i forrige støpt. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesen110 kubikk betong gikk med til gangbrua. Foto: Alexander Ø Johansen

Aller siste brustøp på ny E134

Torsdag ettermiddag ble den femtende og aller siste brua på ny E134 Damåsen-Saggrenda i Buskerud støpt.

Det er Sellikbekken gang- og sykkelbru som ble støpt i Sellikdalen. Den ligger tett inntil og oppstrøms veibrua som ble støpt før jul.

Gang-/sykkelbrua er 50 meter lang og 4,4 meter bred, og det gikk med 110 kubikk betong til å støpe brua, melder vegvesen.no.

Gangbrua har tre akser og to spenn og blir spent opp med fire spennkabler. Gangbrua og veibrua over Sellikbekken skal forbinde ny vei mellom dagens E134 ved Steglet og Teknologiparken på Kongsberg.

Sellikbekken vei- og gangbru ligger på delstrekningen Myntbrua-Trollerudmoen. Implenia er hovedentreprenør på denne strekningen av E134 Damåsen-Saggrenda.