Aller Media hovedkontor

Det nye hovedkontoret til Aller Media beliggende på hjørnetomten nærmest Økern vil inngå som del av den nye kontorbebyggelsen på HasleLinje.

Fakta

Sted: Karveveien 1, Hasle, Oslo

Prosjekttype: Kontorbygg

Kontraktssum ekskl mva:
200 millioner kroner

Btoareal: 11.000 kvm

Byggherre: Höegh Eiendom

BH-ombud: KPP Byggadministrasjon

Totalentreprenør: AF Bygg Oslo

Arkitekt: LOF Arkitekter

Landskapsarkitekt: Grindaker

Rådgivere: RIB: Seim & Hultgreen l RIE: RIE Consult l RIV: Klimateknikk Oslo l RiG: Multiconsult l RiBr: Rambøll l Rør/VA: ÅF Consult l RiA: By Akustikk l BREAAM: Asplan Viak

Underentreprenører/leverandører: Ståltrapp, glassrekkverk, spilerekkverk: EMV Construction l  Råbygg: Kynningsrud l Fasadestein: Naturstein Montering l Glassfasade: Staticus l Betong: Høidalen l Kjerneboring: SB Entreprenør l Fugearb.: Øyan & Schie l Sprinkleranlegg: ÅF Infrastruktur l Byggevarer: Optimera l Forskaling: PERI l  Gulvstøp, gulvavretting: Gauksås l Taktekking: Icopal Tak l Himlinger og systemvegger: Moelven Modus l Branntetting: Firesafe l Lås og beslag: KABA Møller Undall l Malerarb.: Criab l Parket: Parkettpartner l Gulvbelegg, tepper og vinyl: Ragnar Andersson l Flis og naturstein innv.: BBM Norge l Solavskjerming: Vental l Porter og branngardiner: Hörmann Norge l Blikkenslagerarb.: S. Fossli l Inngangsparti: Assa Abloy l Gasspeis: Peisselskapet l Utomhus: Uteanlegg l Elektro: Imtech l Rørlegger: Olso VVS-Service l Grunnarb.: Romerike Maskin l Lifter: Høydespesialisten

Våren 2012 ble det inngått avtale mellom Höegh Eiendom AS og Aller Holding AS i København om å bygge selskapets nye hovedkontor i Oslo. Det ble samtidig avtalt at Aller Holding på tidspunktet for ferdigstillelse av bygget, kjøper dette for en forhåndsavtalt pris.

Bygget, som blir overtatt av Aller Holding i mars 2015, har en markant plassering inn mot hovedatkomsten fra Økernveien.

– Logistisk sett er Hasle Linje-området gunstig for leverandørene. Da vi startet å bygge var det jomfruelig mark og kun AF Bygg Oslo på hele Hasle-området. Det ble etablert gode anleggsveier og god logistikk inn til området her, forteller prosjektleder Pål Erik Moen-Hansen i AF Bygg Oslo.

AF-området
Aller-bygget, Hasle Linje K5A, er det første bygget av tre som nå er i gang på Hasle og er en del av K5-området. AF Bygg Oslo oppfører til-
støtende bygg K5B og K5C. De tre byggene i K5-området på Hasle vil ligge rundt et felles torg, og med felles adkomst til parkeringskjellere. Entreprenøren har foreløpig bare bygget kjelleren i K5 C som ligger bak Aller-bygget. Nabobygget K5B er godt i gang, der er Bymiljøetaten leietaker og i front reiser det nye hovedkontoret til COWI seg.

– I tillegg har vi 1. byggetrinn av boligprosjektet Krydderhagen under oppførelse på Hasle. De mange AF prosjektene på samme område har resultert i en del fellesfunksjoner. Blant annet håndtering av HMS og inntakskontroll av underentreprenører sentralt. Det gjelder utførelse av en HMS-prøve som alle på byggeplassen må gjennomføre i tillegg til en rekke dokumen-tasjonskrav til underentreprenørene. En person styrer denne prosessen for alle byggeprosjektene, og det har fungert veldig bra, påpeker han.

Leietaker Aller Norge, med sine cirka 500 arbeidsplasser, har vært en ivrig medspiller og sterkt involvert i utformingen av bygget både på fasader og interiør.

– De har nok vært litt påvirket av byggingen av det spektakulære danske hovedkontoret på Havneholmen i København, smiler Moen-Hansen.

Byggets hjerte
Bygget består av et kontorvolum i 4 etasjer som funksjonelt og visuelt er adskilt fra inngangsetasjen. I denne finnes alle byggets fellesarealer med kantine, større møterom og fotostudioer. Kontorarealene fra 2. til 5. etasje er organisert rundt et sentralt atrium som går gjennom alle etasjer.

– Dette er byggets hjerte og samlingssted. I inngangsetasjen danner dette et avtrappet amfi som forbinder vestibyleområdet med kantinen. Sentralrommet har her en viktig funksjon både som møte- og oppholdssted for de ansatte, men også som forsamlingsrom og scene ved større arrangementer. Oppover i etasjene omkranses atriet av uformelle møte- og pausearealer med kaffebar og avslapningsområder. Hovedtrappen som går åpent gjennom sentralrommet utgjør et spennende motiv og tilfører aktivitet til rommet. Atriet har myke former og forskutte plan som gir en rik romlig opplevelse. På øverste plan finner man styrerom og møterom med en flott peisestue og utenfor disse en stor vestvendt takterrasse, forteller arkitekt Sverre Olsen i LOF Arkitekter.

Norsk naturstein
Som et hovedmotiv i innkjørselen til HasleLinje har det vært et ønske at bygget skal åpne seg mot omgivelsene. Dette har resultert i en fasade mot sydvest med glass fra gulv til tak.

– Som et stramt, rytmisk motiv er det innført felter i mørkt glass som skaper et spill av lysreflekser i den store glassveggen. I de øvrige kontorfasadene er det benyttet en kledning i Larvikitt. Det har vært et særlig ønske fra Aller å benytte norsk naturstein. Her danner den vakre natursteinen i Larvikitt hovedmotivet. Disse fasadene fremstår mer lukket, men lange vindusbånd gir godt utsyn for alle arbeidsplasser. Slanke glassfelter opp mot himling har en viktig funksjon som «dagslysarmaturer» ved at lyset kastes langt inn i rommet og gir godt naturlig lys til de innerste arbeids-plassene. I hele første etasje er det benyttet en kombinasjon av klart glass og fasadeglass slik at kontorvolumet fremstår klart adskilt fra 1. etasjes fellesarealer, forklarer Olsen.

God råbyggfase
Ifølge Pål Erik Moen-Hansen i AF Bygg Oslo fikk de til en veldig bra råbyggfase og et godt samarbeid med Kynningsrud Prefab.

– De oppførte råbygget, før vi satte i gang med andre aktiviteter, forklarer han.

Dette var også en av de største underentreprisene – på lik linje med de tekniske fagene.

– Det har vært bra fremdrift hele veien, og vi har heller ikke hatt noen fraværskader i prosjektet. AF Bygg Oslo har selv utført murerarbeider i kjeller og første etasje, tømrerarbeider på klimavegg i fasader og innvendig. I tillegg har vi har hatt mange gode underentreprenører, påpeker han.

De åpne arealene inn til alle etasjer gjennom atriet medførte akustiske og branntekniske tiltak. Utgangspunktet, som var et røykskjørt, ble erstattet av mekanisk avtrekk med åpningsbare vinduer i hele sydfasaden i første etasje og seks store avtrekks-vifter i shedtaket, som hver trekker 70.000 kubikkmeter i timen ved brannalarm.

Første BREEAM-bygg
Bygget er det første AF Bygg Oslo har oppført med miljø-klassifisering BREEAM Very Good Standard. Nabobygget for Bymiljøetaten får BREEAM Excellent-standard.

– Tidligere har vi kun bygget med LEED-klassifisering, opplyser Moen-Hansen.

Granitt dekker hele uteområdet mot syd ved hovedinngangen. En litt opptrukket støttemur avgrenser uteområdet mot Økernveien slik at den også gir avskjerming. En synlig betongoverflate med stående bordkledning på hele muren. På baksiden av bygget blir et grøntområde med et felles torg for de tre næringsbyggene på området.


Flere prosjekter