All innaskjærs yrkesdykking skal reguleres av arbeidsmiljøloven, uavhengig av om det dykkes fra for eksempel en kai eller et skip. Illustrasjon: Arbeidstilsynet

All innaskjærs yrkesdykking skal reguleres av arbeidsmiljøloven, uavhengig av om det dykkes fra for eksempel en kai eller et skip. Illustrasjon: Arbeidstilsynet

All yrkesdykking skal inn under arbeidsmiljøloven

En lovendring innebærer at all innaskjærs yrkesdykking skal reguleres av arbeidsmiljøloven. – Godt nytt for sikkerheten til yrkesdykkerne, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Dykking er ifølge Arbeidstilsynet et risikoutsatt yrke med mange ulykker med alvorlig utfall.

Regjeringen har fulgt opp deres anbefaling om å legge innaskjærs yrkesdykking inn under arbeidsmiljøloven, og nå er lovforslaget formelt vedtatt.

– For Arbeidstilsynet har det vært viktig at regelverket bidrar til å redusere risikoen for ulykker. Å få jobbe helhetlig med yrkesdykking bidrar til å øke sikkerheten for dykkerne, sier Vollheim i en pressemelding.

Yrkesdykking langs kysten har delvis vært regulert av arbeidsmiljøloven, med Arbeidstilsynet som tilsynsmyndighet og delvis av skipsfartsreguleringen, med Sjøfartsdirektoratet som tilsynsmyndighet.

Unngår usikkerhet

Lovendringen som nå er vedtatt betyr at all innaskjærs yrkesdykking skal reguleres av arbeidsmiljøloven, uavhengig av om det dykkes fra for eksempel en kai eller et skip.

Ifølge Arbeidstilsynet har arbeid under vann tradisjonelt vært underlagt arbeidsmiljøloven. Senere års domstolspraksis skal likevel ha bidratt til usikkert om dykking fra skip reguleres av arbeidsmiljølovingen eller sjøfartsregelverket.

– Med denne lovendringen, blir det unødvendig å vurdere fra sak til sak hvilket regelverk som skal gjelde. For Arbeidstilsynet vil det bli enklere å gjennomføre tilsyn ettersom det ikke lenger vil være tvil om hvem som har tilsynsmyndighet, sier Vollheim.

Endringer i arbeidstid

Hun peker på at endringen også vil få betydning for dykkernes arbeidstid.

– Arbeidstilsynet har mottatt flere alvorlige tips om at dykkere pålegges uforsvarlige arbeidstidsordninger i strid med både arbeidsmiljøloven og sjøfartslovgivningen, bruk av nattarbeid og at det jobbes overtid som ikke kompenseres. På grunn av den uavklarte rettstilstand har vi ikke hatt mulighet å følge dette opp. Alvorlighetsgraden i disse tipsene skiller seg ut i forhold til tips som mottas om andre deler av dykkebransjen, sier Vollheim.

Det er ennå ikke besluttet når endringen i arbeidsmiljøloven trer i kraft.