Ålesundtunnelene stenges trolig i ti måneder

Det går trolig mot full stenging i 10 måneder av tunnellene mellom Ålesund og Valderøy, fra rundt kommende årsskifte, skriver Sunnmørsposten.

Statens Vegvesen vil først ta endelig stilling til hvilken løsning som skal velges, etter kommunestyret i Giske mandag. I praksis betyr det at de tidligst tirsdag bestemmer hvilken løsning de velger. Ordførerne i ÅRU-kommunene (Ålesundregionens Utviklingsselskap) hadde møte med distriktsvegsjef Kirsti Slotsvik fredag, og etter de opplysninger som ble gitt der, vil det antakelig være så store praktiske og sikkerhetsmessige problem knyttet til nattstenging i minst to år, at dette alternativet ikke blir valgt. Et par av ordførerne endret standpunkt etter møtet, og går nå inn for full stenging. Om tunnelselskapet krever forlenget bompengeperiode på grunn av stenging, må det avgjøres på departementsnivå, eventuelt i rette. Ordfører Oddbjørn Vatne i Haram lurte på hvor mange ganger tunnelselskapet skal ha betalt tunnelene, og avviste fullstendig en forlengelse av bompengeperioden.