Åkrahallen

Foto: HOLON ARKITEKTURFoto: HOLON ARKITEKTURFoto: HOLON ARKITEKTURFoto: HOLON ARKITEKTURFoto: HOLON ARKITEKTURFoto: HOLON ARKITEKTURFoto: HOLON ARKITEKTURFoto: HOLON ARKITEKTURFoto: HOLON ARKITEKTURFoto: HOLON ARKITEKTUR

I Åkrehamn på Karmøy har Veidekke Entreprenør ført opp en idrettshall som blant annet inneholder to håndballbaner.

Fakta

Sted: Åkrehamn, Karmøy

Prosjekttype: Nybygg, idrettsbygg

Kontraktssum uten merverdiavgift: 87 millioner kroner

Bruttoareal: Cirka 5.700 kvadratmeter

Tiltakshaver: Karmøy kommune og Åkra Idrettslag

Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør

Teknisk totalentreprenør: Teqva

Arkitekt og Landskapsarkitekt: Holon (tidl Opus Arkitekter)

Rådgivere: RIB, RIG: Agderplan l RIByfy: Omega l RIV, RIE: Teqva l RIA: Brekke & Strand l RIBr: A/STAB l RIVA: Asplan Viak

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeid: O Hansen l Betongelementer: Finnøy Betong l Kjerneboring: Dybdahl Betong l Gulvstøp: Velde Olsen l Gulvsparkling: Brødr. Olsen l Stålkonstruksjoner: Alfa Stålentreprenør l Taktekking: Protan Entreprenør l Aludører: Kraft Glass & Aluminium l Blikkenslager: Nesse & Karlsen l Rekkverk: Trappeteknikk l Tømrer: Haaland & Thuestad l Maler og gulvlegger: Emberland l Parkett: Bo Andren l Flislegger: RB Johannessen l Brannsikring: Fønix Brannsikring l Lås og beslag: Certego l Lavtsittende ledelys: Firesafe l Trykktesting: Awiico l Sportsutstyr: Titan Sport l Sportsgulv: Egas l Storkjøkken: Haugaland Storkjøkken

Tiltakshavere er Karmøy kommune og Åkra Idrettslag. Bygget er tegnet av arkitektfirmaet Holons avdeling i Haugesund (tidligere Opus Arkitekter) og ført opp i en totalentreprise. Kontraktssummen er på 87 millioner kroner uten merverdiavgift. Byggingen startet i november 2018 og ble fullført 14. januar i år.

Åkrahallen er på cirka 5.700 kvadratmeter. Den inneholder to håndballbaner med internasjonale mål som ligger med kortsiden mot hverandre, en storsal på 250 kvadratmeter, styrketreningsrom og en del rom for Åkra Idrettslag. En skillevegg mellom håndballbanene kan heves og rommet blir nesten 100 meter langt. Banene har kombielastisk sportsgulv. Langs den ene langsiden er det en tribune med cirka 400 sitteplasser. I tillegg til håndball har hallene merking på gulvet for minihåndball, basket, volleyball og innebandy.

Prosjektleder Klaus Johannessen i Veidekke Entreprenør forteller at byggingen gikk veldig bra. De praktiserte BIM og involverende planlegging på prosjektet.

Stram og effektiv planløsning

Sivilarkitekt Atle Strønstad i arkitektfirmaet Holon forteller at grunnlaget for prosjektet var en nylig gjennomført reguleringsplan som knytter to offentlige skolearealer sammen i øst-vestaksen, med den planlagte idrettsparken i midten.

– Bygningen er plassert langs denne aksen, mellom regulert parkeringsanlegg på nordsiden, og fotballbanen mot sør. Inngangspartier, sykkelparkering og tribuneanlegg henvender seg ut mot idrettspark, mens hallene er plassert mot nord. Med hensyn til kort byggetid og stramt budsjett, er det tilstrebet en stram og effektiv planløsning og en enkel bygningskropp. Volumet som utgjør selve hallene er planlagt i isolerte elementer i betong i full høyde, hvor det legges inn en enkel matrise i elementenes øvre del. Mot sør understrekes overgangen til bygningens øvrige romprogram, i en sort boks som hviler mot betongvolumet. Inntrukne felter i fasade, for overbygget sykkelparkering og inngangsparti, er gitt en gyllen gulfarge som inviterer brukerne inn i bygget, sier Strønstad.

Betongelementer

Åkrahallen ligger i sentrum av Åkrehamn på vestsiden av Karmøy. Tomten er på cirka ti mål og har sand i grunnen. Det bebygde arealet er masseutskiftet med sprengsteinsmasser. Det er lagt geoduk i skillet mellom sand og sprengstein.

Bygget er tilnærmet rektangulært. Bærende konstruksjoner er i betongelementer, supplert med noen plasstøpte vegger av ferdigbetong og søyler og dragere av stål. Taket i hallene bæres av 29 meter lange gitterdragere. Det er mye synlig betong i bygget, blant annet 18 skillevegger i garderobene.

Taket er flatt, isolert og tekket med folie. Ytterveggene har synlig betong eller bindingsverk med platekledning. Det er glassfasader over hovedinngangen. Det er høykantparkett i Åkra Idrettslags storsal, belegg på de fleste andre gulv og flis i våtrom. Det er åpne himlinger i hallene og systemhimlinger i de fleste andre rom. Det er 200 millimeter isolasjon i betongelementene i yttervegger. Trykktesting viser luftveksling på 0,29 per time. Vinduer er i tre med beslag av aluminium. Bygget har røykventileiring.

Hovedinngangen ligger på den østre del av fasaden mot sør. Hele bygget har universell tilgjengelighet.

Da byggeaktiviteten var på topp var 40 personer med. Åkrahallen er ført opp uten fraværsskader.

Tek17

Åkrahallen er prosjektert og ført opp etter Tek17. Det er vannbåren gulvvarme i første etasje og radiatorer i andre etasje, basert på fjernvarme. I hallene er det strålepaneler i himling. Bygget er i energiklasse Grønn B og har balansert ventilasjon med varmegjenvinning.


Flere prosjekter