Akademikerne: – Oslo-streik kan ramme bygging av ny legevakt og byggesaksbehandlingen

Dersom meklingen ikke fører til enighet mellom Akademikerne og Oslo kommune, tas 147 medlemmer ut i streik. Det vil trolig ramme bygging av ny legevakt, byggesaksbehandling og skolene, melder Akademikerne.

– Ved streik ønsker vi først og fremst å ramme arbeidsgiver, sier forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune Erik Graff i en pressemelding.

Onsdag varslet Akademikerne om plassfratredelse. Det er en liste med hvilke medlemmer som tas ut dersom det blir streik.

Akademikerne varsler at psykologer, lektorer, samfunnsvitere, leger, tannleger, jurister, økonomer, teknologer og ingeniører i Plan- og bygningsetaten, Utdanningsetaten og Helseetaten blir tatt ut i en eventuell streik.

– En streik vil blant annet sette arbeidet med ny storbylegevakt på vent og plan- og bygningsetaten vil få lengre saksbehandlingstid og dermed taper kommunen gebyrinntekter. Mye av arbeidet som gjøres i Utdanningsadministrasjonen som tilrettelegger for skolene blir også stanset, sier Graff.

Byggeindustrien har spurt Akademikerne om hvordan arbeidet med storbylegevakten eventuelt vil rammes, og fungernde kommunikasjonssjef Victoria Wilden svarer følgende:

Våre medlemmer er sentrale i prosjektet med ny storbylegevakt. Dersom det blir streik, er det sannsynlig at arbeidet med prosjektet blir forsinket.

Kravene inn i oppgjøret er blant annet at all lønn skal forhandles kollektivt på hver enkelt arbeidsplass i kommunen og solid reallønnsvekst.

– Vi går inn i meklingsinnspurten med mål om å komme til enighet. Men streik er et lovlig virkemiddel som vi vil bruke dersom det er nødvendig. Ved streik ønsker vi så langt det er mulig å ikke ramme Oslos innbyggere, sier Graff i meldingen.

YS-forbundet Delta har også meldt plassfratredelse for 33 medlemmer. Flertallet jobber i Utdanningsetaten, men omfatter også medlemmer i Kulturetaten, Utviklings- og kompetanseetaten og Oslobygg KF (Oslo kommunes eiendomsforetak).

I tillegg tar Skolelederforbundet (YS) ut åtte medlemmer i Utdanningsetaten til en eventuell streik og Parat (YS) ti medlemmer i Bymiljøetaten.

YS Kommune Oslo har varslet plassfratredelse for i alt 51 medlemmer med virkning fra arbeidstidens begynnelse 24. mai.

– Vi går inn i meklingen med mål om å oppnå enighet, men hvis det ikke lykkes blir det streik, sier forhandlingsleder i YS Kommune Oslo, Mona Bjørnstad i en melding.

Fristen for å komme til enighet i meklingen er mandag 23. mai klokken 24.