- Agenter trikser med arbeidsavtaler

Kyniske agenter trikser med avtalene til utenlandske arbeidere for å slippe unna minstelønnssatsen innenfor byggenæringen, viser kontroller Arbeidstilsynet har utført.

- Vi har sett en økende tendens til at utenlandske arbeidere ansettes etter jordbrukstariff, men blir leid ut til byggenæringen, sier seniorinspektør Håkon Willerud i Arbeidstilsynet.

Willerud sier til NTB at det er ved kontroller av arbeidsavtaler, boforhold og arbeidstid, at Arbeidstilsynet har oppdaget denne formen for ansettelser.

Minstelønn
Arbeidstilsynet har avslørt at utenlandske arbeidere, som har fått sesongjobb som jordbærplukkere i Norge, i virkeligheten kommer for å arbeide i byggebransjen.

Dette gjøres av agenter eller mellommenn fordi minstelønnssatsen for jordbærplukkere ligger på 90,50 kroner timen, mens det som går under benevnelsen minstelønnssatsen i byggfagoverenskomsten etter årets oppgjør er på 127,50 kroner timen.

Profitt
Siden arbeideren er kontraktsfestet til en langt lavere tariffsats enn den som gjelder i byggebransjen, blir det reelt sett mindre igjen i lønningsposen for den ansatte sesongarbeideren. Profitten havner i andre lommer.
I Byggenæringens Landsforening (BNL) er man ikke overrasket over agentenes «kreative» virksomhet.

- Vi har dessverre en del kjeltringer i denne bransjen som ikke skyr noe for å underbetale sine arbeidere, sier direktør Audun Lågøyr i BNL til NTB.
Han sier også det er et generelt problem at arbeidere kommer til landet uten å bli registrert.