Fylkesvei 456 Stokkeland bru er et av prosjektene som allerede er trukket frem for forsering i Agder. Agder fylkeskommune

Agder vil fremskynde flere prosjekter i koronakrisen

Agder fylkeskommune går nå gjennom prosjekter det kan være naturlig å framskynde for å stimulere økonomien i landsdelen.

Det skriver fylkeskommunen i en pressemelding tirsdag.

Fylkesordfører Arne Thomassen forteller i pressemeldingen at fylkeskommunen nå går gjennom alle investeringene for de neste to årene, og røper at det blant annet skal brukes mye penger på veier og skoler.

– Vi ser både på om vi har ubrukte midler fra fjorårets budsjetter, samtidig som vi ser om vi kan klare å finansiere nye prosjekter gjennom egen finansiering og statlige midler. Vi ønsker å redusere ledigheten, sier Thomassen.

Stimulerer aktivitet

To samferdselsprosjekter i Agder har tidligere blitt trukket frem som mulig å framskynde. Dette er fylkesvei 456 Stokkeland bru, Søgne i Kristiansand og fylkesvei 415 Fiane – Simonstad i Åmli.

– Vi ser det som vår oppgave å være med på å stimulere aktivitet i landsdelen. Det er blant annet flere byggeprosjekter på vent som vil fremme det grønne skiftet ved å gjøre byggene våre mer energieffektive og dermed mer bærekraftige, sier Thomassen.

Regiondirektør Hilde Waage i EBA Agder skryter av fylkeskommunens villighet og evne til å samarbeide med næringen i møte med koronaviruset, og ønsker signalene om fremskutte prosjekter velkommen.

‒ Vi var ute i forrige uke og oppfordret fylkeskommunen til å fremskynde prosjekter, og senest i går var jeg ute med en kronikk hvor vi ba det offentlige om å bruke sin innkjøpsmakt for å stimulere til aktivitet. Den oppfordringen har fylkeskommunen virkelig tatt på strak arm. Her virker det som om alle drar i samme retning, sier hun til Byggeindustrien.

Få permitteringer

Waage forteller at byggenæringen i Agder for tiden gjør det de kan for å begrense spredningen av koronasmitte samtidig som de jobber for å holde hjulene i gang.

Entreprenørbedriftene på Sørlandet har så langt kommet seg greit gjennom den svært spesielle situasjonen.

‒ Jeg vet at de fleste har sendt ut permitteringsvarsler, men så langt er det veldig få av disse som er effektuert. Vi står på så lenge som mulig, men situasjonen endrer seg raskt, og hvis det blir stopp i leveransene, kan det også stoppe opp her, sier hun.