Konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen.

AF vant tunnelkontrakt i Rauma

AF Gruppen er innstilt til kontrakt på E136 Tunnelutbedring Innfjord- og Måndalstunnelen i Møre og Romsdal.

Det kommer frem av enbørsmeldingfra konsernet fredag.

Kontrakten gjelder oppgradering og fornying av Innfjord- og Måndalstunnelen i Rauma kommune, og omfatter blant annet sprengning av tekniske rom og havarinisjer, etablering av ny vann- og frostsikring, nye tekniske rom og nytt elektrisk anlegg, skriver AF Gruppen.

Arbeidet starter i august 2016 med forventet ferdigstillelse i mai 2018. Kontrakten er en hovedentreprise, og verdien er estimert til 308 millioner kroner før merverdiavgift.

– Prosjektet passer godt for AF Gruppens anleggsvirksomhet. Vi har bred erfaring med kompliserte samferdselsprosjekter og tunnelrehabilitering, og ser frem til et godt samarbeid med Statens vegvesen, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.