Konsernsjef Morten Grongstad kunne presentere solide tall for både 2017 og 4. kvartal, men han var ikke fornøyd med prestasjonene i alle deler av konsernet.

AF trapper opp satsingen i Sverige – men avvikler nysatsing etter bare ett år

AF oppretter AF Sverige som et eget virksomhetsområde og varsler sterkere satsing hos Söta Bror. Men AF Bygg Prosjektpartner blir avviklet og overført til AF anlegg.

Det kom fram under kvartalspresentasjonen til AF-konsernet i Oslo fredag morgen.

Konsernsjef i AF Gruppen, Morten Grongstad, kunne presentere et godt resultat for 4. kvartal og 2017.

Omsetningen for 2017 økte med 15,4 prosent til 13.704 millioner kroner og resultatmarginen for året ble solide 6,8 prosent.

For 2017 var omsetningen i Sverige 1,5 milliarder norske kroner og resultatet før skatt endte på 67 millioner. Nå varsler AF Gruppen at de kommer til å trappe opp satsingen i Sverige ytterligere.

– Vi har allerede vært i Sverige i 10-15 år med ulike virksomheter, riktignok i mindre målestokk, men nå har vi valgt å skille ut den svenske virksomheten som et eget virksomhetsområde. Vi har konkludert med at du må være svensk i Sverige, så derfor er vi i ferd med å bygge opp en sterk lokal ledelse med svenske ledere. Bård Frydenlund får konsernasvaret for den svenske virksomheten, sier Morten Grongstad til Byggeindustrien.

Selskapene i Sverige beholder selskapsnavnene sine. Han har stor tro å satse de svenske ressursene i et felles virksomhetsområde i AF Gruppen. Tidligere lå selskapene fordelt under Bygg, Anlegg og Eiendom.

– Vi kommer til å ta dette steg for steg, og for meg er det viktig å understreke at vi ikke har vekstambisjoner i Sverige bare for vekstens del, men at vi gjør dette for lønnsomhetens skyld, sier Grongstad.

Historisk stor AF-kasse

De har en rekordstor AF-kasse med 1,2 milliarder kroner i bunn, noe som gjør at de har godt armslag dersom oppkjøpsmulighetene melder seg.

Men AF-sjefen er hemmelighetsfull når kommer til spørsmål om de har oppkjøpsplaner i umiddelbar fremtid.

– Det kan man knapt kommentere, men det vi kan si er at vi nesten til enhver tid har løpende case til vurdering. Samtidig er det ikke en uendelig mengde selskaper vi har lyst på i Norge og Sverige. Vi er nok ganske kresne i forhold til kultur, struktur, holdninger og lønnsomhet, sier Grongstad.

– Men det må være størrelse og volum på potensielle oppkjøpskandidater?

– Ja, og i Sverige har vi også sagt åpent at Stockholm er en region vi ser på med stor interesse. Det er en høyt befolket region og en motor i svensk økonomi. Virksomheter av en brukbar størrelse innenfor våre virksomhetsområder som holder til i det området kan være interessant, sier Grongstad.

Har fått inn svenske ledere - jakter flere

Konserndirektør for HR i AF Gruppen, Bård Frydenlund, skal lede den svenske satsingen.

Konserndirektør for HR i AF Gruppen, Bård Frydenlund, ser fram til å lede den svenske satsingen.

– Det viktigste i Sverige blir å få bygd en solid organisasjon. Vi må få en ordentlig AF-kultur på plass som vi bygger ut fra. Men skal vi lykkes med virksomhet i Sverige, så må vi ha svenske ledere. Der har vi fått inn flere gode allerede, og vi vil få inn flere etter hvert, sier Frydenlund.

I likhet med Grongstad er Frydenlund opptatt av å være kresen i jakten på nye tilskudd til AF-stammen.

– Vi vil se etter strukturelle grep å ta tak i, gitt at vi finner de riktige selskapene. Da ser vi etter selskaper med god lønnsomhet og selskaper som har en kultur som samsvarer med det verdigrunnlaget som vi har, sier Frydenlund.

Avvikler AF Bygg Prosjektpartner

Samtidig som at Sverige blir et eget virksomhetsområde i AF Gruppen, blir AF Bygg Prosjektpartner som ble opprettet på høsten i 2016 avviklet som en egen forretningsenhet og overført til anlegg.

– Det gjør vi rett og slett fordi den virksomheten Prosjektpartner har drevet med har handlet om mobil byggvirksomhet. Ingen i AF-systemet har mer mobile ressurser enn hva anlegg har. De har en god kultur i bunn og vi tror derfor at det vil bli lettere å håndtere denne virksomheten med anlegg, sier Frydenlund.

Forbedringspotensial i bygg

Under kvartalspresentasjonen la ikke konsernsjef Morten Grongstad skjul på at det er nettopp på byggsiden i selskapet at de har det største forbedringspotensialet.

– Bak et sterk kvartalseresultat, så synes jeg det er litt for store variasjoner i virksomheten vår i fjerde kvartal. Bygg er kanskje det området som treffer best på denne beskrivelsen, og det skal vi fikse på i 2018, sa Grongstad under presentasjonen.

Han understreket dog at en margin på seks prosent på byggområdet i 2017, samt et resultat som ligger ganske på linje med 2016, er respektabelt.

– Men fjerdekvartalsmarginen på 5,6 prosent, mener jeg burde ligget høyere. Den er preget av en svært svak prestasjon av AF Bygg Prosjektpartner i kvartalet grunnet både omstilling og avvikling, og vi har besluttet å overføre hele virksomheten til anlegg. Men også svake prestasjoner i byggfornyelse knyttet til et par prosjekter spiller inn.

– Når vi likevel er på et så høyt nivå, skyldes det ditto veldig sterke prestasjoner i AF Bygg Oslo, Strøm Gundersen, LAB Entreprenør og MTH som har levert veldig godt gjennom hele året, sa Grongstad og pekte på at de har en veldig god ordrereserve for bygg inn i 2018.

– Ordrereserven er høy på 11 milliarder innenfor bygg. Så både på byggsiden, som på anleggsiden, vil vokse godt godt inn i 2018, sa Grongstad.