I fase 1 av rehabiliteringsarbeidet i Fosskollen stenges tunnelen for krabbefeltet. Illustrasjon: Statens vegvesen

AF starter arbeidene i Fosskolltunnelen

Natt til tirsdag 27. oktober starter arbeidet med rehabilitering av Fosskolltunnelen på E18 i Lier.

Det betyr endring av kjøremønsteret enkelte av de tre tunnelløpene,skriver Statens vegvesen i en pressemelding mandag.

Rehabiliteringsarbeidet med Fosskolltunnelen i Lier i Buskerud er delt inn i tre faser, og natt til tirsdag starter entreprenøren AF Gruppen Norge arbeidene med tunnelløpet for krabbefeltet i nordgående retning.

Krabbefeltet og krabbeløpet skal benyttes til anleggstrafikk og være anleggsområde, og tungtrafikken ledes over i det nordgående løpet med to kjørefelt, heter det i meldingen. Hastigheten i nordgående løp settes derfor ned til 70 kilometer i timen i anleggsperioden.

Arbeidene med krabbeløpstunnelen er, ifølge Vegvesenet, ventet å være ferdig i løpet av mars 2016.