Storlia kraftverk i Eidfjord kommune. Foto: AF Gruppen

AF signerte for Storlia kraftverk

AF Gruppen har inngått intensjonsavtale med Statkraft Energi om å utføre anleggsarbeider på byggetrinn 2 av Storlia kraftverk i Eidfjord kommune.

Det skriver AF Gruppen i en pressemelding onsdag.

Storlia kraftverk skal utnytte 75 meter høydeforskjell mellom Bjoreio og Sysenvatnet, er planlagt med en installasjon på omtrent 8,5 MW, og vil produsere om lag 35 GWh per år, heter det i pressemeldingen.

Avtalen mellom AF og Statkraft omfatter anleggsarbeider i forbindelse med adkomst-, tilløp- og utløpstunneler, kraftstasjonen i fjell og betongarbeider i stasjonen. Kraftverket vil ligge inne i fjellet med en adkomsttunnel fra Storlia, på nedsiden av riksvei 7. Vannet vil bli ført fra et nytt inntak i Bjoreio med ny tilløpstunnel inn til kraftverket. Fra kraftverket blir det en utløpstunnel som ender opp i eksisterende overføringstunnel mellom Bjoreio og Sysenvatnet, skriver AF i meldingen.

Avtalen har en verdi på omtrent 100 millioner kroner før merverdiavgift.

– AF Gruppen satser på vannkraftutbygging, og har vært med på mange av de viktigste vannkraftprosjektene i Norge. Vi ser frem til å samarbeide tett med Statkraft Energi om Storlia kraftverk. Sammen med kunden skal vi bruke vår kompetanse og erfaring til å finne løsninger som både ivaretar sikkerhet og miljøet på en god måte, sier Morten Grongstad, konsernsjef AF Gruppen.