AF har mobilsert over 100 maskiner til veiprosjektet mellom Tvedestrand og Arendal. Foto: Imi Vegge/Nye Veier.

AF setter maskinrekord ved E18 Tvedestrand – Arendal

Aldri før har det blitt rullet inn en så stor og tung maskinpark i et norsk veiprosjekt.

Det er utvilsomt en voksen oppgave som ligger foran AF Gruppen når de frem mot oktober 2019 skal bygge 23 kilometer firefelts E18 mellom Tvedestrand og Arendal. Totalentreprisekontrakten med Nye Veier på drøye tre milliarder kroner, omfatter blant annet sprengning og bortkjøring av cirka sju millioner faste kubikk fjellmasser i linja, og bygging av 27 bruer, fire toløpstunneler og en rekke andre konstruksjoner.

Prosjektleder Erik Frogner i AF Gruppen.

«Ekstremsport»

Prosjektleder Erik Frogner i AF Gruppen har ved noen sammenhenger brukt ordet «ekstremsport» når han skal beskrive prosjektet. Sprenge- og masseforflyttingsjobben totalentreprenøren nå skal utføre er ifølge Frogner den største som er gjennomført ved et norsk veiprosjekt. AF har derfor også mobilisert den største og tyngste maskinparken som noen gang er benyttet i et norsk veiprosjekt.

– Vi har mobilisert over 100 maskiner. Det største og groveste utstyret er det vi som har, mens «mindre» gravere fra 50 tonn og nedover er det en god del innleid, blant annet i form av lokale entreprenører, opplyser Frogner.

Nødvendig

Servicedirektør Ole-Petter Holene i Pon Equipment.

Servicedirektør Ole-Petter Holene i Cat-leverandøren Pon Equipment, støtter Frogner i at E18-prosjektet mellom Tvedestrand og Arendal setter ny norsk maskinrekord for et veiprosjekt. For Pon Equipment er det kun ved gruveprosjektet i Sydvaranger de har levert en større maskinpakke.

– AF kjører med så stort utstyr som mulig. Det er nødvendig med de volumene og den fremdriften de skal holde i det prosjektet, sier han.

Store Cater

Cat 390, 90-tonns gravere, og Cat 775 tipptrucker med en lastekapasitet på 65 tonn, vil spille hovedroller under veiproduksjonen. 100-tonns hjullasteren Cat 992 blir også en nøkkelmaskin når enorme volumer fjellmasser skal flyttes på i prosjektet.

Pon Equipment har levert de største produksjonsmaskinene i prosjektet, men en betydelig maskinpakke fra Volvo Maskin skal også gjøre sitt for at veiprosjektet blir ferdigstilt på rekordtid.

Brukte nullstilte maskiner

– Det som er litt nytt er at AF har kjøpt store brukte maskiner som har gjennomgått full nullstilling. De har blant annet kjøpt en brukt Cat 992 hjullaster. Denne 100-tonnshjullasteren hadde gått 15000 timer før den gjennomgikk full nullstilling og ble som ny, forteller Holene.

Han mener vi fremover vil se mange flere store maskiner som får leve to liv. Holene peker på at prisen for brukte nullstilte maskiner utgjør cirka 60 prosent av nypris og ikke minst er det et meget positivt miljøaspekt ved ombruk av stålet.

– Det blir kjøpt stadig flere store maskiner. Disse maskinene går i mange timer, men det er allikevel dårlig butikk å bytte de etter det første livet, kommenterer Holene.

Produksjonsinfo sikrer effektiv drift

Pons servicedirektør kommer også inn på maskinenes overvåkningssystemer, som han mener er viktig for å sikre en mest mulig effektiv veiproduksjon.

– For eksempel har vi full produksjonsmåling på 775-tipptruckene. Man kan se hvor hvert lass er lastet og tømt og hvor mange tonn hver maskin kjører. Hvis man ikke får denne produksjonsinformasjonen er det en stor risiko for at man kjører med underlast. Riktige lass gir den lavest prisen per kubikkmeter og man får den mest effektive driften, understreker Holene.

Egen prosjektorganisasjon

Pon Equipment har en prosjektleder pluss fire servicefolk på plass ved E18-prosjektet. Når produksjonen kommer i gang for fullt regner han med at Pon vil ha rundt åtte på fulltid i prosjektet.

– Prosjektene har blitt så store at vi må ha egne folk som er der. Hvis ikke blir det for stort press på den lokale serviceorganisasjonen og det er ingen tjent med, sier Holene.

Les mer om oppstarten ved E18 Tvedestrand - Arendal i nr. 5 av Byggeindustrien, som kommer ut denne uken.