Dronnings Mauds gate 15.  Foto: Kvass Norge AS og fotograf Hanne Cecilie Sætre
Dronnings Mauds gate 15. Foto: Kvass Norge AS og fotograf Hanne Cecilie Sætre

AF rehabiliterer kontorbygg i Oslo sentrum

AF Gruppen har inngått avtale med Sameiet Dronning Mauds gate og Nordea Liv Eiendom om rehabilitering av Dronning Mauds gate 15 i Vika i Oslo.

Avtalen er en samspillsavtale med verdi på cirka 130 millioner kroner, skriver AF Gruppen i en pressemelding.

Prosjektet er andre trinn i rehabiliteringen, og består av nye glasstak over eksisterende gårdsrom, ny innvendig fasade mot gårdsrom, innredning og nye konstruksjoner i gårdsrommet, samt innredningsarbeider. Et mål for prosjektet er også å knytte bygget i DMG15 sammen med Ingeniørenes Hus.

- Vi ser frem til videre samarbeid med Malling & Co, Sameiet og Nordea Liv, og takker for at vi får fornyet tillit i prosjektet. Bygget har allerede fått et skikkelig løft i første trinn av prosjektet, og vi gleder vi oss nå til å videreføre våre arbeider i bakgård og for innvendige arealer, sier Eirik Wraal, konserndirektør i AF Gruppen.

Byggestart er i mars 2023, med ferdigstillelse i første kvartal 2024.