Det var god stemning under veiåpningen i Porsgrunn. Fra venstre: prosjektleder Gøran Lockert i AF Anlegg, byggeleder Nina Haugland i Statens vegvesen, prosjektleder Roar Gärtner i Statens vegvesen, og avdelingsdirektør Erik Frogner i AF Anlegg.

AF og Vegvesenet roste hverandre under veiåpning – det gode samarbeidet skyldes ikke kontraktsformen

Både Statens vegvesen og totalentreprenør AF Anlegg kom med rosende ord under den offisielle åpningen av ny fylkesveg 32 mellom Gimlevegen og Augestadvegen i Porsgrunn.

Den nye veistrekning er på 1300 meter, som Statens vegvesen delte i to entrepriser. AF Anlegg har gjennomført en totalentreprise med en verdi på cirka 229 millioner kroner, mens HAB Construction har hatt en utførelsesentreprise til en verdi av drøye 120 millioner kroner

Flaskehals

Denne uken var det åpning av nyveien som fjerner den meget velkjente flaskehalsen i Lilleelvkrysset i Porsgrunn.

– Det er en gledens dag for oss i Statens vegvesen at vi nå får åpnet for trafikk på den nye veien. Vi har jobbet på for å kunne åpne for trafikk så fort som mulig for trafikantene og de næringsdrivende i området, sier byggeleder Kari Tisjø Tveit i en sak på Statens vegvesens nettsider.

Ingen skader med fravær

Under åpningsseremonien trakk Statens vegvesen blant annet frem at AF hadde imponert med en høy sikkerhetskultur som de evnet å få ut til alle på anlegget, inklusive underentreprenørene. AFs entreprise ble gjennomført uten fraværsskader.

Under åpningen ble også den utradisjonelle kontraheringsformen med konkurransepreget dialog, trukket frem som positiv av begge parter. Avdelingsdirektør Erik Frogner i AF Anlegg forteller til Byggeindustrien at totalentreprenørene konkurrerte på ulike tekniske løsninger. AF Anlegg fikk prosjektet blant annet fordi de sammen med Norconsult og Jetgrunn hadde utviklet en spesiell løsning for byggingen av den 410 meter lange løsmassetunnelen Hovengatunnelen.

Under tunnelbyggingen ble vegger, gulv og tak bygd før massene ble gravd ut. Først ble det satt vanntett spunt som dannet veggene. Deretter ble det satt 2550 jetpeler som dannet bunnplaten til tunnelen. Til slutt ble takplaten støpt på vanlig vis, før massene ble gravd ut. Ifølge Statens vegvesen har denne måten å bygge tunnelen på krevd mindre byggeplass. I tillegg er det en skånsom metode for omgivelsene med tanke på støv og støy.

– Det er hyggelig å kunne konstatere at løsningen har fungert utmerket. Poretrykket har holdt seg stabilt, setninger på omkringliggende boligblokker og jernbanen er unngått, og sluttproduktet er potte tett, konstaterer Erik Frogner.

Ekstraordinært samarbeid

I forbindelse med åpningen trakk Frogner frem det ekstraordinære samarbeidet som har vært i prosjektet.

– Min påstand er at det gode samarbeidet ikke primært skyldes kontraheringsform og kontraktstype, men først og fremst folka på alle sider av bordet. Hel ved hele veien, fastslår Frogner.

Kostnadssprekk

Byggingen av 1,3 kilometer ny fylkesveg 32 i Porsgrunn vil dessverre også bli husket for en betydelig kostnadssprekk. I vår kom meldingen om at prosjektet sprekker med 127 millioner kroner, det vil si en kostnadsøkning på 22 prosent. Prosjektet kostnadsramme ble oppjustert til 710 millioner kroner.

- Vi har gjort en for dårlig jobb med å kvalitetssikre kontraktsgrunnlaget med entreprenøren. Vi har ikke vært flinke nok til å beskrive oppdraget. Nå jobber vi nærmest døgnet rundt for å redusere kostnadene, sa prosjektdirektør Ingunn Foss i Statens vegvesen, da byggherren informert om kostnadssprekken. Foss trakk den gangen frem vanskelige grunnforhold, samt uforutsette kabler og ledninger i grunnen som medvirkende årsaker til kostnadssprekken.

Ifølge prosjektleder Roar Gärtner i Statens vegvesen er kostnadssprekken og forsinkelsen i prosjektet først og fremst knyttet til HAB Construction sin utførelsesentreprise.

Jernbanekrysning er historie

Men det er liten tvil om at den nye veien i Porsgrunn løser mye av de trafikale utfordringene, ikke minst fordi to planoverganger på jernbanen er fjernet. Som et av de to store bypakkeprosjektene i Grenland gir den nye veien bedre fremkommelighet for næringstrafikk, og gjør det enklere og tryggere for syklende og gående, ifølge Statens vegvesen.

Den nybygde veistrekningen heter fylkesveg 32 Vallermyrvegen og er en fortsettelse av den eksisterende Vallermyrvegen. Strekningen erstatter Lilleelvgata og Hovenggata.